Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1
София, 11.05.2011

ОТНОСНО: начина на приемане на решения от избирателните комисии

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 20 и чл. 21, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

1. Заседанията на избирателните комисии са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете им.
2. Избирателните комисии приемат решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове. Когато при приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице отказ, който се вписва в диспозитива на решението.
3. Гласуването е явно. Гласува се "за" или "против". Не се допуска гласуване "въздържал се".
4. Членовете на избирателните комисии могат да подписват протоколи и да гласуват решения с "особено мнение", като в този случай изрично отбелязват дали гласуват "за" или "против" конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение.
5. За заседанията на избирателните комисии се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.
6. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на избирателните комисии се подписват от председателя и секретаря.
7. Когато председателят, съответно секретарят, отсъства, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председател. Когато председателят, съответно секретарят, и заместник-председателят са предложени от една и съща партия или коалиция от партии, решенията се подписват от председателя, съответно секретаря, и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции от партии.
8. Когато едновременно отсъстват и председателят и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции от партии.
9. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на ЦИК, районните и общинските избирателни комисии се подпечатват с печата им.
10. Решенията и протоколите на секционните избирателни комисии при избор на президент и вицепрезидент на републиката и при избор на общински съветници и кметове се подпечатват с печата им.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

* Публикувано на 28.05.2011 в 12:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол