Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1000-ПВР/МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Две могили, област Русе, назначена с Решение № 367-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-629/17.09.2011 г. от Боян Симеонов Иванов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Две могили, област Русе. Предлага се на мястото на председателя Анелия Недкова Петрова да бъде назначен досегашният заместник-председател на ОИК Красимира Николаева Русинова; на мястото на заместник-председателя на ОИК Красимира Николаева Русинова да бъде назначена Атанаска Димитрова Димова - досегашен член на комисията; на мястото на члена на ОИК Атанаска Димитрова Димова да бъде назначен Георги Петков Иванов; на мястото на члена на ОИК Здравена Ефтимова Давидова да бъде назначена Валентина Авксентиева Кочеткова. Към предложението са приложени: заявления от Анелия Недкова Петкова и Здравена Ефтимова Давидова за освобождаването им от ОИК - Две могили; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от документи за самоличност; дипломи за завършено висше образование на Валентина Авксентиева Кочеткова и Георги Петков Иванов; пълномощно на името на Пламен Дулчев Нунев и пълномощно на името на Боян Симеонов Иванов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Две могили, област Русе, Анелия Недкова Петрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Две могили, област Русе, Красимира Николаева Русинова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Две могили, област Русе, Атанаска Димитрова Димова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Две могили, област Русе, Георги Петков Иванов, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Две могили, област Русе, Здравена Ефтимова Давидова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Две могили, област Русе, Валентина Авксентиева Кочеткова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол