Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1001-ПВР/МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Каспичан, област Шумен, назначена с Решение № 263-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-654/20.09.2011 г. от Ралица Тодорова Ангелова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Каспичан, област Шумен. Предлага се на мястото на члена на комисията Десислава Валентинова Маринова да бъде назначена Мария Николова Тодорова. Към предложението са приложени: молба от Десислава Валентинова Маринова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Мария Николова Тодорова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Каспичан, област Шумен, Десислава Валентинова Маринова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Каспичан, област Шумен, Мария Николова Тодорова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:27 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол