Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1003-МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Венета Георгиева Драганова – упълномощен представител на ПП „Единна народна партия”, срещу решения № 115 и № 124 от 20.09.2011 г. на ОИК – Тервел, област Добрич

Постъпили са жалби с вх. № М-103 от 26.09.2011 г. и № М-104 от 26.09.2011 г. на ЦИК от Венета Георгиева Драганова - упълномощен представител на ПП „Единна народна партия", срещу решения № 115 и № 124 и от 20.09.2011 г. на ОИК - Тервел. С решение № 115 от 20.09.2011 г. ОИК - Тервел, на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК е отказала регистрацията на Халил Юсуф Алиибрям като кандидат за кмет на кметство с. Градница, община Тервел, предложен ПП „Единна народна партия", регистриран в листата за кметове на кметства под № 11. С решение № 124 от 20.09.2011 г. ОИК - Тервел, на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК е отказала регистрацията на Халил Юсуф Алиибрям - кандидат за общински съветник под № 17 в кандидатската листа за общински съветници на ПП „Единна народна партия" в община Тервел.
В двете жалби, които са идентични, са развити мотиви, че кандидатът не е подавал адресна карта за настоящ адрес до общинската администрация. Твърди се, че от направената справка в общинската администрация е видно, че Халил Юсуф Алиибрям не е заявявал настоящ адрес извън територията на Република България и такъв не е обработван. В жалбата се съдържа молба за проверка в ГД „ГРАО" в МРРБ за изнесените факти.
Към жалбите са приложени само копия от личната карта на кандидата, обжалваните решения и копия от изискуемите документи за регистрация на кандидатски листи за кандидати за кметове и общински съветници по чл. 126 от ИК.
Централната избирателна комисия намери постъпилите жалби за допустими, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледани по същество същата е неоснователни.
С решения № 115 и № 124 от 20.09.2011 г. ОИК - Тервел, е заличила регистрацията на Халил Юсуф Алиибрям като кандидат за кмет на кметство с. Градница, община Тервел, и като кандидат за общински съветник в кандидатските листи на ПП „Единна народна партия" в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. В решенията си Общинската избирателна комисия се е позовала на постъпила справка за постоянен и настоящ адрес и дата на адресна регистрация на кандидатите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство, представена от администрацията на община Тервел и подписана от кмета, с което на ОИК е представена справка, от която е видно, че Халил Юсуф Алиибрям има настоящ адрес в Република Турция към 14.06.2001 г. и постоянен адрес от същата дата в с. Градница, ул. Седма № 2. Правилен е изводът на ОИК - Тервел, че кандидатът не отговаря на изискванията на § 1, т. 5, буква „б" от ДР на ИК, тъй като няма кумулативно постоянен и настоящ адрес на територията на Република България през последните четири месеца преди 23 октомври 2011 г.
Това е видно от представената справка за постоянен и настоящ адрес и дата на адресна регистрация на кандидатите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство с изх. № АО-02-11243 от 20.09.2011 г. на община Тервел. В този случай ОИК - Тервел, правилно е заличила регистрацията на Халил Юсуф Алиибрям, тъй като същият не отговаря на изискванията на § 1, т. 5, буква „б" от ДР на ИК. Ето защо атакуваните решения са правилни и следва да се оставят в сила.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалби с вх. № М-103 от 26.09.2011 г. и № М-104 от 26.09.2011 г. на ЦИК от Венета Георгиева Драганова - упълномощен представител на ПП „Единна народна партия", срещу решения № 115 и № 124 и от 20.09.2011 г. на ОИК - Тервел, с които на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК са отказани регистрациите на Халил Юсуф Алиибрям като кандидат за кмет на кметство с. Градница, община Тервел, регистриран в листата за кметове на кметства под № 11 и като кандидат за общински съветник под № 17 в кандидатската листа за общински съветници на ПП „Единна народна партия" в община Тервел.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол