Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1005-МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Кънчо Генчев Кънев – председател на предизборен щаб и Димо Киров Василев – упълномощен за ОИК – Стара Загора, на местна коалиция „ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ”, срещу решениe № 421 от 20.09. 2011 г. на ОИК в община Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № М-98 от 26.09.2011 г. на ЦИК от Кънчо Генчев Кънев - председател на предизборен щаб и Димо Киров Василев - упълномощен за ОИК - Стара Загора, на местна коалиция „ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ", срещу решениe № 421 от 20.09. 2011 г. на ОИК в община Стара Загора. Към жалбата са приложени: копие от решение № 421 от 20.09.2011 г. на ОИК Стара Загора; копие от решение за образуване на местна коалиция „ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ"; копие от решение № 2 на коалицията от 22.08.2011 г.; копие от удостоверение за регистриран кандидат за кмет на кметство Ракитница, издигнат от местна коалиция „ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ"; копие от удостоверение за регистриран кандидат за кмет на кметство Калояновец, издигнат от местна коалиция „ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ"; копие от предложение за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. (Приложение № 42 от изборните книжа), подписано от Кънчо Генев Кънев; копие от решение № 7 от 16.09.2011 г. на местна коалиция „ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ" за утвърждаване кандидатите за общински съветници в община Стара Загора, подписано от Кънчо Генчев Кънев; копие от регистъра на ОИК - Стара Загора.
С решение № 421 от 20.09. 2011 г. ОИК в община Стара Загора е отказала регистрацията на листата с кандидати за общински съветници за община Стара Загора, предложена от местна коалиция от партии с наименование „ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Жалбоподателите възразяват срещу решението на общинската избирателна комисия по следните причини:
- в решението ОИК не е посочила по смисъла на кой член от Изборния кодекс е отказана регистрация на листата за общински съветници в община Стара Загора, на местна коалиция „ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ";
- в мотивите за отказа е посочено, че приложение образец № 42 за регистриране на листа с кандидати за общински съветници в община Стара Загора, е подписано само от Кънчо Генчев Кънев, като представляващ коалицията;
- комисията е призовавала на 19.09.2011 г. г-н Пондю Колев Пондев, като представляващ втората партия от коалицията, а именно ПП „НОВА ЗОРА" да внесе яснота в начина на представляване на коалицията;
- не са призовани упълномощеният представител на ПП „БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ", Кънчо Генчев Кънчев и упълномощеното лице представляващо коалицията в община Стара Загора, Димо Киров Василев;
- г-н Пондев е заявил пред ОИК, че не е съгласен с подреждането на листата, като писмени доказателства и заявления от страна на г-н Пондев не са представени и не е ясно с какво подреждане на листата не е съгласен.
Постъпилото в ОИК - Стара Загора, предложение за регистрация на кандидатската листа за общински съветници е подписано само от Кънчо Генчев Кънчев. Решението за утвърждаване кандидатите за общински съветници на местна коалиция „ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ" от 16.09.2011 г. е подписано също само от Кънчо Генчев Кънчев.
В решение № 22.08.11-1 за образуване на местна коалиция „ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ" е записано, че в община Стара Загора, коалицията ще бъде представлявана от Димо Киров Василев.
Общинската избирателна комисия - Стара Загора, е призовала Пондю Колев Пондев да се яви в залата на комисията. Г-н Пондев е пристигнал в залата на комисията на 19.09.2011 г. в 16,30 ч. Дадени са му указания да внесе яснота в начина на представляване на коалицията и да представи в ОИК съответните писмени доказателства за това, като му е определен и срок до 17,00 ч. на 20.09.2011 г. В даденият му срок същият не е представил исканите доказателства.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
Предложението за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. (Приложение № 42 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) е подписано само от Кънчо Генчев Кънев, който не притежава необходимата представителна власт. Същият не притежава необходимата представителна власт да подпише и решението за утвърждаване на кандидатите за общински съветници в община Стара Загора, от името на местна коалиция „ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ".
Съгласно решението за образуване на местната коалиция „ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ" упълномощеният да представлява коалицията в община Стара Загора е Димо Киров Василев.
На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата подадена от Кънчо Генчев Кънев - председател на предизборен щаб и Димо Киров Василев - упълномощен за ОИК - Стара Загора, на местна коалиция „ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ", срещу решениe № 421 от 20.09. 2011 г. на ОИК в община Стара Загора.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол