Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1006-МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Лука Ангелов Ангелов – представляващ инициативен комитет за регистриране на Димитър Василев Димитров като независим кандидат за кмет на община Панагюрище, срещу решение № 60 от 24.09.2011 г. на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

Постъпила е жалба с вх. № М-151 от 27.09.2011 г. на ЦИК от Лука Ангелов Ангелов - представляващ инициативен комитет за регистриране на Димитър Василев Димитров като независим кандидат за кмет на община Панагюрище, регистриран с решение № 17 от 25.08.2011 г. на ОИК - Панагюрище, срещу решение № 60 от 24.09.2011 г. на ОИК - Панагюрище, област Пазарджик, с което Общинската избирателна комисия е приела, че разпространена на 22.09.2011 г. брошура съставлява агитационен материал, който не отговаря на изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК, тъй като в него не се съдържа информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, поради което чрез председателя си да състави акт за констатиране на извършеното нарушение от инициативния комитет. Такива актове по реда на чл. 300, ал. 2, т. 2 от ИК впоследствие са съставени на всички членове на инициативния комитет.
В жалбата са развити съображения за незаконосъобразност на атакуваното решение, като се твърди, че изложеното в мотивите на оспорения акт не кореспондира на действителното положение и фактическата обстановка, набляга се на информационния характер на брошурата, изтъква се, че тя съдържа единствено автобиографични данни, няма посочване номер на бюлетина и не се пропагандират предизборни цели, макар в същото време да се посочва, че с тази брошура се уведомяват избирателите за образованието, местоработата, семейното положение и други данни на кандидата. Изтъква се, че към момента на изготвяне на брошурата кандидатът не е имал регистрация в ОИК - Панагюрище, за участие в съответния вид избор.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.
Видно от жалба вх. № 68 от 23.09.2011 г., подадена от Христо Илиев Калоянов, жител на гр. Панагюрище, по която е постановено и оспореното решение на ОИК, рекламната брошура, счетена за предмет на административното нарушение, е разпространявана на 22 септември 2011 г. - един ден преди началото на предизборната кампания, поради което и същата не е задължително да отговаря на изискванията по чл. 134 от ИК, доколкото в ал. 1 на посочения законов текст залегналите в него правила действат по време на предизборната кампания, а не извън нея, в който времеви момент е разположено и разпространяване на брошурата, поради което атакуваното решение следва да бъде отменено като незаконосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3, чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 60 от 24.09.2011 г. на ОИК - Панагюрище, област Пазарджик, с което Общинската избирателна комисия е приела, че разпространена от инициативен комитет за регистриране на Димитър Василев Димитров като независим кандидат за кмет на община Панагюрище, регистриран с решение № 17 от 25.08.2011 г. на ОИК - Панагюрище, на 22.09.2011 г. брошура съставлява агитационен материал, който не отговаря на изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК, тъй като в него не се съдържа информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, поради което чрез председателя си да състави акт за констатиране на извършеното нарушение от инициативния комитет.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол