Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 103-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ", подписано от представляващия и председател на партията д-р Иван Емилов Георгиев, чрез пълномощника Румен Стефанов Анатков, заведено под № 59 на 4 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 10.04.1990 г. по ф.д. № 1879 на СГС - ФО за регистрация на партията; заверен от съда препис от решение от 18.04.1990 г. по ф.д. № 1879 на СГС - ФО за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 05.07.2011 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 1879/1990 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 31 на „Държавен вестник", бр. 34 от 1990 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение на централното ръководство на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове  на 23 октомври 2011 г. и за регистрация на партията в ЦИК, заверено от партията; протокол от IX редовен конгрес на партията, проведен на 23 юли 2011 г., с решение за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрация в ЦИК, заверен от партията, и списък на регистрираните делегати на конгреса; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение № 48-00-328 от 07.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение от 25.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 1879/1990 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; банково удостоверение изх. № 199-140 от 03.08.2011 г. на Райфайзенбанк (България) ЕАД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; пълномощно от д-р Иван Емилов Георгиев, издадено на Румен Стефанов Анатков за представителство на партията пред ЦИК във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8631 избиратели, подкрепящи регистрацията.

От протокол № 92-00-698 от 08.08.2011 г. на ГД „ГРАО" за извършване на проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс - 7000 коректни записа.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол