Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 104-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", подписано от представляващия и председател на партията Александър Панайотов Каракачанов заведено под № 73 на 6 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 06.10.2010 г. по ф.д. № 574/2010 г. на СГС - ФО, 4 състав за вписване на партията в регистъра на политическите партии с наименование "ЛЕВИ ЗЕЛЕНИ"; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.07.2011 г. от СГС - ФО, 4 състав, по ф. д. № 574/2010 г., от които е видно, че на проведен извънреден конгрес на партията на 08.05.2011 г. е приет нов устав и е сменено наименованието на партията - "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 92 на „Държавен вестник", бр. 87 от 05.11.2010 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; извадка от протокол от заседание на Националния изпълнителния съвет на партията, проведено на 18.07.2011 г. с взето решение на основание чл. 41, ал. 4 и ал. 5 за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за регистрацията й в ЦИК, от който са видни кворумът и начинът за вземане на решение; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-411 от 29.07.2011 г. на Сметната палата за внесен от партията финансов отчет за 2010 г. в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 26.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, 4 състав по ф.д. № 574/2010 г.; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7770 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и допълнителен списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9586 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Допълнително са представени: удостоверение № 265 от 02.08.2011 г. от ТБ „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания и пълномощно от Александър Панайотов Каракачанов в полза на Петко Маринов Джуджев за регистрация на партията в Централната избирателна комисия.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол