Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 106-МИ
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ", подписано от представляващия и председател на партията Захари Петров Петров, заведено под № 57 на 04 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 07.03.1990 г. ф. д. № 981/1990 г. на СГС - ФО, за регистрaция на партията; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 981/1990 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 16 на „Държавен вестник", бр. 82 от 1995 г., в който e обнародвано решение за промени; декларация от Захари Петров (допълнително представена на 06.08.2011 г.), че не представя копие от "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за регистрация на партията, защото според действащия към момента на регистрацията Закон за лицата и семейството обнародване на решението не е предвидено; протокол от заседание на Националния партиен съвет на ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" от 09.04.2011 г., на което е взето решение за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. и регистрация на партията в ЦИК; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-335 от 07.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 981/1990 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; удостоверение от 05.08.2001 г. на „Банка ДСК" ЕАД - финансов център "Калоян" за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 005 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ/13.07.2011 г. на ЦИК за регистрацията на ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90,ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол