Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1093-НС
София, 27.09.2014

ОТНОСНО: Сигнал от СЕМ относно предизборни агитационни материали на КП „България без цензура“, излъчени в програмите на „Нова телевизия“ на 16.09.2014 г. и на 17.09.2014 г., в програмите на „bTV“ на 15.09.2014 г. и на 17.09.2014 г., както и в програмите на Евроком на 16.09.2014 г. и на 17.09.2014 г.

Постъпил е сигнал с вх. № НС-20-360/23.09.2014 г. от СЕМ относно предизборни агитационни материали на КП „България без цензура", излъчени в програмите на „Нова телевизия" на 16.09.2014 г. за времето от 08:27:56 до 08:28:57 ч.; на 17.09.2014 г. за времето от 08:31:5000 ч. до 08:32:55 ч., в програмите на „bTV" на 15.09.2014 г. за времето от 21:34:44 ч. до 21:35:46 ч. и на 17 209.2014 г. за времето от 19:42:00 ч. до 19:43: 00 ч., както и в програмите на Евроком на 16.09.2014 г. за времето от 13:11:20 ч. до 13:12:13 ч. и на 17.09.2014 г. за времето от 18:14:44 ч. до 18:15:54 ч.

Към сигнала е приложен диск, съдържащ видеозапис на четири аудио-визуални материала, които представляват платен репортаж от предизборно мероприятие на КП „България без цензура" в различни населени места на територията на Република България.

Централната избирателна комисия се запозна със съдържанието на четирите аудио-визуални материала, предоставен със сигнала на СЕМ, и установи, че и четирите материала отразяват мероприятия, които са част от програмата на КП „България без цензура" за осъществяване на предизборна агитация, като по същество представляват изказване на Николай Тихомиров Бареков - председател на ПП „България без цензура", пред граждани. Във всичките изказвания, отразени с посочените аудио-визуални материали, се съдържат едни и същи внушения, послания и призиви, с които се твърди че България е превърната в турска провинция в резултат на управлението на страната в последните години, че следва да се блокира границата на България с Турция и че ПП „ДПС" е небългарска партия. Посочените внушения, послания и призиви, несъмнено представляват политически внушения във вреда на ПП „ДПС" и на всички политически партии, участвали в управлението на Република България в последните години. Отправят се политически внушения за действия на ПП „ДПС", които не са в интерес на българските граждани и на българската държава, с които се накърняват доброто име на кандидатите от друга политическа партия, регистрирана за участие в изборите на 5 октомври 2014 г. Отправянето на такива политически внушения представлява нарушение на забраните за използване на агитационни материали по чл. 183, ал. 4 от ИК - „накърняване на добрите нрави и доброто име на кандидатите". Защото добрите нрави като морална категория се сблъскват с умишлено създаденото внушение за действия на кандидатите на ПП „ДПС" които не са в интерес на българските граждани и на българската държава. Поради това, с отправянето на политическите внушения, съдържащи се в изказванията на Николай Тихомиров Бареков, съдържащи се в аудио-визуалните материали, излъчени в програмите на „Нова телевизия" на 16.09.2014 г. и на 17.09.2014 г., в програмите на „bTV" на 15.09.2014 г. и на 17.09.2014 г., както и в програмите на Евроком на 16.09.2014 г. и на 17.09.2014 г., е извършено нарушение на разпоредбата на чл.183, ал.4 от Изборния кодекс.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26, чл. 183, ал. 4, чл. 495, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави и доброто име на кандидатите на ПП „ДПС", а именно: отправяне от Николай Тихомиров Бареков - председател на ПП „България без цензура", на политически внушения във вреда на ПП „ДПС", с които се накърняват добрите нрави и доброто име на кандидатите на ПП „ДПС" чрез предизборни агитационни материали на КП „България без цензура", излъчени в програмите на „Нова телевизия" на 16.09.2014 г. и на 17.09.2014 г., в програмите на „bTV" на 15.09.2014 г. и на 17.09.2014 г., както и в програмите на Евроком на 16.09.2014 г. и на 17.09.2014 г.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Николай Тихомиров Бареков, ЕГН ..., в качеството му на председател на ПП„България без цензура" с ЕИК 176666205, адрес: гр. София, бул. „Черни връх" № 25А, ет. 1.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.09.2014 в 22:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол