Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1094-НС
София, 27.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОМЕЛИЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 36 от 26.09.2014 г. от сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОМЕЛИЕРИТЕ", представлявано от Мария Момчилова Йорданова - председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 12.09.2014 г. по ф.д. № 105/2001 г. на СГС, VІ-19 с-в; пълномощно от Мария Момчилова Йорданова - представляваща сдружението, в полза на 17 (седемнадесет) лица - представители на сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОМЕЛИЕРИТЕ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 36 от 26.09.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОМЕЛИЕРИТЕ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОМЕЛИЕРИТЕ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 17 упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОМЕЛИЕРИТЕ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Емил Момчилов Йорданов
2. Русинка Русева Момчилова
3. Траян Симеонов Василев
4. Георги Иванов Панков
5. Цвета Иванова Панкова
6. Георги Филипов Филипов
7. Симеон Александров Александров
8. Христо Георгиев Първановски
9. Симеон Красимиров Таков
10. Тони Иванов Тонев
11. Камелия Валериева Иванова
12. Христо Елинов Рахнев
13. Димитър Валентинов Василев
14. Теодор Недялков Данаилов
15. Ивайло Георгиев Тасев
16. Симеон Валентинов Стойков
17. Андрей Албенов Кумбаров

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.09.2014 в 22:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол