Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1150-МИ
София, 12.10.2011

ОТНОСНО:  обявяване за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник Бойчо Лазаров Биволарски, регистриран от ОИК – Стара Загора

Постъпило е питане с вх. № М-558 от 10.10.2011 г. на ЦИК от председателя на ОИК - Стара Загора, Таньо Брайков, свързано с обстоятелството, че Бойчо Лазаров Биволарски е регистриран от ОИК - Стара Загора, с решение № 172 от 19.09.2011 г. като кандидат за общински съветник от името на местна коалиция „Българска социалистическа партия - Партия Български Социалдемократи (БСП и ПБС)" и с решение № 184 от 19.09.2011 г. е регистриран като кандидат за кмет от името на ПП „Българска социалистическа партия".
По имейла са постъпили сканирани копия от предложението за регистрация на Бойчо Биволарски с вх. № 15 от 19.09.2011 г., 9,40 ч. като кандидат за общински съветник от името на местна коалиция „Българска социалистическа партия - Партия Български Социалдемократи (БСП и ПБС)"; предложението на ПП „Българска социалистическа партия" за регистрацията на Бойчо Биволарски е с вх. № 6 от 17.09.2011 г., 9,35 ч.; копия от регистрите за регистрация на кмет на община и за регистрация на общински съветници; решение № 172 от 19.09.2011 г. и решение № 184 от 19.09.2011 г. на ОИК - Стара Загора.
При проверка на представените доказателства се установява, че първо по ред е постъпило заявлението на ПП „Българска социалистическа партия" на 17.09.2011 г. в 9,35 ч., а предложението на коалицията е постъпило на 17.09. в 9,40 ч.
С оглед на разпоредбата на чл. 122, ал. 4 и 5 от ИК действителна е първата по ред регистрация - тази на ПП „Българска социалистическа партия", за регистрацията на Бойчо Лазаров Биволарски за кандидат за кмет на община Стара Загора от името на БСП.
Централната избирателна комисия констатира, че регистрацията на Бойчо Лазаров Биволарски като кандидат за общински съветник от името на местна коалиция „Българска социалистическа партия - Партия Български Социалдемократи (БСП - ПБС)", извършена с решение № 172 от 19.09.2011 г. е недействителна.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 5, т. 2 във връзка с чл. 122, ал. 1, 4, 5 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

КОНСТАТИРА И ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на кандидата за общински съветник Бойчо Лазаров Биволарски от името на местна коалиция „Българска социалистическа партия - Партия Български Социалдемократи (БСП - ПБС)", извършена с решение № 172 от 19.09.2011 г. на ОИК - Стара Загора.
За решението да се уведомят ОИК - Стара Загора, кандидатът за общински съветник Бойчо Лазаров Биволарски и местна коалиция „Българска социалистическа партия - Партия Български Социалдемократи (БСП - ПБС)".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК в срок 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 22:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол