Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1157-ПВР/МИ
София, 12.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Цветелина Върбанова Дамяновска – упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” и от Светлин Генадиев Стойков, председател на Обастния съвет на ПП „АТАКА” срещу решение № 201-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК – Враца, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Враца, област Враца

Постъпили са жалба с вх. № М-348 от 03.10.2011 г. на ЦИК от Цветелина Върбанова Дамяновска - упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и от Светлин Генадиев Стойков, председател на Обастния съвет на ПП „АТАКА" срещу решение № 201-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Враца, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Враца. В жалбата, подадена от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" се прави оплакване за незаконосъобразност при назначаването на състава на 99 СИК - с. Лиляче, а в жалбата на ПП „АТАКА" се прави оплакване за незаконосъобразност на решението в частта му за назначаването състава на СИК № 61 и 67 на територията на община Враца. Освен това се твърди, че липсва съобразяване с всички направени предложения.
Жалбите са подадени в предвидения в закона срок, поради което са допустими, а разгледани по същество са неоснователни.
Видно от решение № 124-МИ от 07.09.2011 г. на ОИК - Враца, общинската избирателна комисия, след като се е запознала с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, е взела решение за разпределение на местата в секционните избирателни комисии между парламентарно представените партии и коалиции от партии и партията, имаща членове в Европейския парламент, както и броя места в секционното ръководство на всяка една от тези партии. Съобразно това решение, на ПП „ГЕРБ" се полагат 298 от местата в комисиите, от които 154 места в ръководството, на Коалиция за България - 155 места в СИК, от които 62 в ръководството, на ПП „ДПС" - 117 места в комисиите, от които 46 в ръководството, на ПП „АТАКА" - 78 места в комисиите, от които 31 в ръководството, на Синята коалиция - 39 места в комисиите, от които 16 в ръководството, на ПП „НДСВ" - 14 места в комисиите, от които 6 в ръководството. Решението не е обжалвано и е влязло в сила, поради което квотното разпределение на броя места и броя в секционните ръководства е влязло в сила.
С обжалваното решение № 201-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Враца, същата е назначила секционните избирателни комисии и ръководства като то изцяло съответветства на установеното с решение № 124-МИ от 07.09.2011 г. на ОИК - Враца разпределение на местата в секционните избирателни комисии по квотен принцип между отделните политически сили.
В жалбите се атакува преди всичко диспропорцията при разпределението на отделните места като се изтъкват аргументи, непроизтичащи от закона, тъй като при назначаването на секционните избирателни комисии е невъзможно да се изпълнят всички направени искания след като те взаимно си противоречат.Независимо от това в обжалваното решение ОИК точно е спазила броят на ръководните длъжности членове на СИК, които се полагат на всяка политическа сила като извършените корекции са направени с оглед необходимостта да се спази квотният принцип при разпределяне на ръководните длъжности и състава на секционните избирателни комисии, полагащи се на всяка политическа сила, съобразно Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК.
По изложените съображения жалбите следва да бъдат оставени без уважение като неоснователни, а оспореното решение да бъде потвърдено като законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалба с вх. № М-229 от 29.09.2011 г. на ЦИК от Цветелина Върбанова Дамяновска - упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и от Светлин Генадиев Стойков, председател на Областния съвет на ПП „АТАКА" срещу решение № 201-МИ от 27.09.2011 г. на ОИК - Враца, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Враца.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 22:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол