Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1159-ПВР/МИ
София, 12.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Бойница, област Видин, назначена с Решение № 415-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-745/11.10.2011 г. от Румен Петров Кънчев - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" от Владимир Цветанов Тошев - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Видин, за промени в ОИК - Бойница, област Видин. Предлага се на мястото на председателя на комисията Жасмина Иванова Илиева да бъде назначена Валя Вишова Стоянова; предлага се на мястото на заместник-председателя Валя Вишова Стоянова да бъде преназначен Евдоким Радков Каменов - досегашен член на ОИК - Бойница и на негово място за член на комисията да бъде назначена Йорданка Виткова Петрова. Към предложението са приложени: заявление от Жасмина Иванова Илиева за освобождаването й като председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Йорданка Виткова Петрова; пълномощно на Владимир Цветанов Тошев - областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Видин.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Десислава Йорданова Костадинова.

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Бойница, област Видин, Жасмина Иванова Илиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК в община Бойница, област Видин, Валя Вишова Стоянова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Бойница, област Видин, Валя Вишова Стоянова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Бойница, област Видин, Евдоким Радков Каменов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бойница, област Видин, Йорданка Виткова Петрова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 22:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол