Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1160-ПВР/МИ
София, 12.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Вихрен Георгиев Матев срещу решения № 169-МИ от 06.10.2011 г. и № 170-МИ от 06.10.2011 г. на ОИК – Перник

Постъпила е жалба вх. № М-548/10.10.2011 г. от Вихрен Георгиев Матев срещу решения №169-МИ/06.10.2011 г. и № 170-МИ/06.10.2011 г. на ОИК - Перник, с които са оставени без уважение подадени от него пред ОИК - Перник жалби. В тези жалби Вихрен Георгиев Матев е твърдял пред ОИК - Перник, че на територията на община Перник се разпространяват агитационни материали на ПП „ГЕРБ", които не отговарят на изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК.
Жалбата пред ЦИК е изпратена по куриер на 7.10.2011 г. и като такава се явява подадена в срок и допустима, а разгледана по същество неоснователна.
Жалбоподателят твърди, че приложеното по преписката знаме на което на син фон е изписано „ГЕРБ" представлява агитационен материал по смисъла на чл. 134 от ИК и като такъв трябва да съдържа информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Централната избирателна комисия не споделя това твърдение на жалбоподателя и намира за правилно и законосъобразно решението на ОИК - Перник, според което приложеното знаменце не съдържа нито визуална, нито текстова информация, която да дава основание да се свърже с изборите на 23 октомври 2011 г; в него не се съдържат знаци, символи или текст, които да имат характер на предизборна агитация. Жалбоподателят твърди също, че вестник - издание на ПП „ГЕРБ" за област Перник, приложен към жалбата, представлява агитационен материал, който съдържа информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, но тя заема площ по-малка от 10 % от лицевата част на материала, поради което се нарушават изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК.
Централната избирателна комисия намира, че във вестника се съдържат 2 плаката, които могат да се разглеждат като агитационни материали. На тези материали е изписана информацията, че купуването и продаване на гласове е престъпление в обособено поле с размери, отговарящи на изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК. В останалата си част вестникът съдържа статии, интервюта и други журналистически материали, поради което не следва на всяка страница да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Вихрен Георгиев Матев срещу решения № 169-МИ/06.10.2011 г. и № 170-МИ/06.10.2011 г. на ОИК - Перник, с които са оставени без уважение подадени от него пред ОИК - Перник, жалби.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 12.10.2011 в 22:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол