Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1164-ПВР/МИ
София, 13.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Борово, област Русе, назначена с Решение № 199-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-752/12.10.2011 г. от Валентин Панайотов Великов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за област Русе, за промяна в състава на ОИК в община Борово, област Русе. Предлага се на мястото на члена на ОИК Атанас Илиев Николаев да бъде назначен Георги Парушев Трифонов. Към предложението са приложени: заявление от Атанас Илиев Николаев за освобождаването му като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Георги Парушев Трифонов; пълномощно на името на Пламен Дулчев Нунев и пълномощно на името на Валентин Панайотов Великов.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Борово, област Русе, Атанас Илиев Николаев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Борово, област Русе, Георги Парушев Трифонов, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 13.10.2011 в 20:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол