Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1165-ПВР/МИ
София, 13.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Иваново, област Русе, назначена с Решение № 370-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-715/03.10.2011 г. от Никола Пенев Пеков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" за община Иваново, за промени в ОИК - Иваново, област Русе, като заместник-председателят Деница Илиева Димитрова бъде преназначена за член на комисията, а Камелия Иванова Гачовска - член на комисията, да бъде преназначена за заместник-председател. Към предложението са приложени: заявление от Деница Илиева Димитрова за съгласието й да бъде преназначена за член на ОИК; пълномощно на името на Пламен Дулчев Нунев и пълномощно на името на Никола Пенев Пеков.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕНАЗНАЧАВА от член за заместник-председател на ОИК в община Иваново, област Русе, Камелия Иванова Гачовска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА от заместник-председател за член на ОИК в община Иваново, област Русе, Деница Илиева Димитрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 19 от 23.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 13.10.2011 в 20:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол