Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1210-НС
София, 02.10.2014

ОТНОСНО: сигнали срещу разпространение на предизборен плакат на „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД“

По електронната поща са постъпили два сигнала срещу предизборен плакат на „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД" - партия, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Единият сигнал - с входящ № НС-18-87/01.10.2014 г., е от сдружение „Институт за развитие на публичната среда", подписан от Антоанета Цонева - председател на Управителния съвет. В него се твърди, че визията на плаката на „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД", срещу който е насочен сигналът, е в разрез с чл. 183, ал. 4 от ИК. Вторият сигнал - с входящ № НС-22-388/02.10.2014 г., е от името на Яна Цонева и в него се твърди, че плакатът е расистки, а искането е незабавно да бъде отлепен навсякъде, а партията да бъде подведена под отговорност за него.

В сигнала на ИРПС се посочва, че от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД" са потвърдили, че този плакат се разпространява за целите на предизборната агитация на партията. Твърди се, че плакатът е разлепен на много и различни места в София.

Централната избирателна комисия приема, че съгласно чл. 186, ал. 2 от ИК е компетентен да се произнесе по горните сигнали.

На плаката са заснети мъж, жена и дете с тъмен цвят на кожата, облечени в български национални носии. Над техните изображения стои надпис: „Не, благодаря" и под него: „Избирам № 3" и „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД".

Централната избирателна комисия преценява, че плакатът определено внушава, че хора с различен цвят на кожата не трябва да бъдат приемани за наши сънародници и че този е смисълът на текста „Не, благодаря". Подобно внушение противоречи на чл. 6, ал. 1 и 2 от Конституцията на Република България, както и на принципите и ценностите на Европейския съюз, поради което следва да се установи нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс - изображенията на плаката накърняват добрите нрави. Освен това информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, заема на плаката значително по-малко от 10% от лицевата площ на агитационния материал, с което се нарушава нормата на чл. 183, ал. 2 от ИК.

Забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК е насочена към субекта, който използва подобен тип агитационен материал, в случая ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД". Следователно ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД" следва да понесе отговорността за нарушаване на забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК.

След установяване на нарушението Централната избирателна комисия трябва да уведоми областния управител за премахване на плакатите в столичните райони.

Освен мерки за премахване и изземване на агитационните материали, с което Централната избирателна комисия осъществява правомощията си по изборния процес в рамките на предвидените в част трета от Изборния кодекс функции на актосъставител, Централната избирателна комисия следва да ангажира административнонаказателната отговорност на нарушителя - ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД".

Предвид горното и на основание чл. 183, ал. 4, чл. 495 и 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., а именно: предизборен плакат на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД", разпространяван на различни агитационни табла в град София по време на предизборната кампания за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

УКАЗВА на областния управител на област София да разпореди премахването на плакатите съгласно чл. 186, ал. 2 от ИК.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Борис Филипов Иванов - отговорен секретар, като представител на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД", с адрес за кореспонденция гр. София, бул. „Стефан Стамболов № 5, ет. 3.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.10.2014 в 01:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол