Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1211-НС
София, 02.10.2014

ОТНОСНО: жалба от Мариян Йорданов Димитров срещу Решение № 100-НС от 29.09.2014 г. на РИК - Русе

Постъпила е жалба с вх. № 202 от 30.09.2014 г. от от Мариян Йорданов Димитров, водач на листата на коалиция „Левицата и Зелена партия" в 19. МИР - Русенски, срещу решение № 100-НС на РИК - Русе, от 29.09.2014 г., с което е отхвърлена жалба от същото лице с вх. № 185 от 29.09.2014 г. по описа на РИК - Русе.

Производството е по чл. 73, ал. 2 във връзка с чл. 58 от ИК.

В жалбата си до РИК - Русе, жалбоподателят твърди, че има поставени агитационни материали върху билбордове, както и върху „Афишни колони" и „Информационни табла", определени със заповед на кмета на община Русе за разлепяне на предизборни агитационни материали, на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сгради, в които ще има изборни помещения. В тази връзка жалбоподателят моли РИК - Русе, да постанови решение, с което да задължи партиите, коалициите и кандидатите, чиито агитационни материали са поставени в такава близост до изборни помещения, да ги премахнат до 6 часа на 5 октомври 2014 г., т.е. преди началото на изборния ден. Също така жалбоподателят настоява кметът на община Русе да създаде организация за премахването им в същия срок, както и да информира РИК - Русе, дали има поставени други агитационни материали, които в началото на изборния ден ще са на по-малко от 50 метра от входа на сгради, в които ще има изборни помещения.

В свое заседание от 29.09.2014 г. РИК - Русе, е разгледала жалбата и на основание чл. 72 ал. 1 т. 20 от ИК я е отхвърлила, тъй като е установила, че към момента на разглеждането липсват данни за извършено нарушение на ИК.

В жалбата си до ЦИК жалбоподателят Мариян Димитров иска отмяна на решение № 100-НС на РИК - Русе, като немотивирано и незаконосъобразно и претендира за постановяване на ново решение, като повтаря исканията, съдържащи се в първоначалната му жалба до РИК - Русе.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички книжа и с обстоятелствата по преписката, намира жалбата за допустима, подадена в изискуемия от закона срок и от легитимирано лице.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна и РИК - Русе, правилно е преценила, че няма нарушение на никоя от нормите на ИК. Не е необходимо РИК - Русе, да задължава със свое решение партиите, коалициите и независимите кандидати да отстранят до началото на изборния ден агитационните си материали, намиращи се на по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която има изборно помещение, защото това тяхно задължение произтича от чл. 184, ал. 1 от Изборния кодекс. Не е необходимо също така РИК - Русе, да указва каквото и да е на кмета на общината в тази връзка, тъй като чл. 186, ал. 1 от ИК го задължава да предприеме необходимите действия, ако това се наложи. Не съществуват необходимите правни основания отговорните институции да предприемат превантивни действия само поради хипотезата, че е възможно партиите, коалициите и независимите кандидати да не изпълнят своите задължения и да нарушат чл. 184, ал. 1 от ИК. Законодателят ясно е определил реда, по който институциите трябва да действат в такъв случай и всяко заинтересовано лице би могло да сезира съответната секционна избирателна комисия в изборния ден по реда на чл. 184, ал. 2 от ИК.

Поради горното и на основание чл. 73, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 202 от 30.09.2014 г. от Мариян Йорданов Димитров срещу решение 100/29.09.2014 г. на РИК - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.10.2014 в 01:01 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол