Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1215
София, 03.10.2014

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1 от 21 март 2014 г. на ЦИК за номерацията на решенията на Централната избирателна комисия

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 1 от 21 март 2014 г. на ЦИК, както следва:

1. Създава се нова т. 3.

„3. Решенията, които се отнасят само до определен вид/видове референдуми, се номерират, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя едно или повече от следните съкращения относно съответния вид референдум: НР - за национален референдум; МР - за местен референдум."

2. Точка 3 става т. 4 и се изменя така:

„4. Когато решенията по т. 2 и т. 3 се отнасят до два или повече видове избори и/или референдуми, съответните съкращения се поставят едно след друго, като се отделят с наклонена черта".

3. Точка 4 става т. 5.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.10.2014 в 00:36 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол