Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1216-НС/МР
София, 03.10.2014

ОТНОСНО: гласуване на членове на СИК в община Радомир в изборите за народни представители и в местния референдум на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 233 от Изборния кодекс и §2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и предложение от Общинска избирателна комисия - Радомир, относно упражняване правото на глас на членове на секционни избирателни комисии при едновременно произвеждане на избори за народни представители и местен референдум на 5 октомври 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

1. Членове на секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители, които имат право да гласуват в местния референдум в община Радомир, могат да гласуват в най-близката секция за произвеждане на местен референдум по реда на чл. 233 от ИК.

2. Членове на секционни избирателни комисии за произвеждане на местен референдум, които имат право да гласуват в изборите за народни представители, могат да гласуват в най-близката секция за произвеждане на избори за народни представители по реда на чл. 233 от ИК.

3. Лицата по т. 1 и 2 попълват декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място съгласно Приложение № 74-НС от изборните книжа. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

Решението да се изпрати на кмета на община Радомир за предоставяне на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители и местен референдум заедно с книжата и материалите на 4 октомври 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.10.2014 в 00:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол