Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1224-НС
София, 03.10.2014

ОТНОСНО: заличаване на регистрацията на наблюдател от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“

Постъпило е заявление към вх. № 1 (1-1) от 02.10.2014 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", подписано от Антоанета Димитрова Цонева, представляваща сдружението, регистрирано с Решение на ЦИК № 774-НС от 22.08.2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за заличаване на регистриран наблюдател в изборите за народни представители поради невъзможност за изпълнение на задълженията в изборния процес.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Александър Колев Стаменов, ЕГН ..., като наблюдател от „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА".

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите и да се анулира издаденото удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.10.2014 в 00:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол