Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1227-НС
София, 03.10.2014

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., назначени с Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г., Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г. и Решение № 1208-НС от 2 октомври 2014 г. и поправки на технически грешки

Постъпили са писма от МВнР вх. № НС-04-01-79 от 02.10.2014 г. и от дипломатически и консулски представителства на Република България със следните вх. №№ НС-00-372, НС-00-379, НС-00-408, НС-00-415, НС-00-421, НС-00-424, НС-00-428, НС-00-435, НС-00-440 от 30.09.2014 г., от 01.10.2014 г., от 02.10.2014 г. и 03.10.2014 г. за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ДОПУСКА ПРОМЕНИ в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

ОСВОБОЖДАВА Соня Лъчезарова Владова, ЕГН ..., като секретар на № 325400411, Франция, Ница.

НАЗНАЧАВА Маринела Петрова Христозова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325400411, Франция, Ница.

ОСВОБОЖДАВА Борян Бисеров Ясенов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900030, Великобритания, Лондон, Тотнъм 2.

НАЗНАЧАВА Стойка Василева Захарлиева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 320900030, Великобритания, Лондон, Тотнъм 2.

НАЗНАЧАВА Илия Христов Бонджолов, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100074, Гърция, Родос.

ОСВОБОЖДАВА Станка Вълкова Стоянова, ЕГН ..., като член на № 323400173, Нидерландия, Хага 2.

НАЗНАЧАВА Силвана Венциславова Аспарухова, ЕГН ..., като член на СИК № 323400173, Нидерландия, Хага 2.

ОСВОБОЖДАВА Никола Иванов Николов, ЕГН ..., като заместник-председател на № 324400202, САЩ, Вашингтон.

НАЗНАЧАВА Светлана Димитрова Ирасек, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324400202, САЩ, Вашингтон.

ОСВОБОЖДАВА Александър Красимиров Камбуров (Али), ЕГН ..., като член на СИК № 324400230, САЩ, Сан Франциско.

НАЗНАЧАВА Петко Георгиев Петков, ЕГН ..., като член на СИК № 324400230, САЩ, Сан Франциско.

ОСВОБОЖДАВА Любомира Димитрова Георгиева,ЕГН ..., като член на СИК № 324400211, САЩ, Форт Лодърдейл.

НАЗНАЧАВА Невена Миленова Русалийчева, ЕГН ..., като член на СИК № 324400211, САЩ, Форт Лодърдейл.

ОСВОБОЖДАВА Георги Стефанов Пенев, ЕГН ..., като член на СИК № 323700187, Норвегия, Тромсьо.

НАЗНАЧАВА Максим Максимов Чапкънски, ЕГН ..., като член на СИК № 323700187, Норвегия, Тромсьо.

ОСВОБОЖДАВА Йонка Николова Янакиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300390, ФР Германия, Франкфурт 1.

НАЗНАЧАВА Емил Светославов Начев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300390, ФР Германия, Франкфурт 1.

ОСВОБОЖДАВА Гюркан Ридван Еюб, ЕГН ..., като член на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

НАЗНАЧАВА Василий Иванов Иванов, ЕГН ..., като член на СИК № 325400412, Франция, Контрес.

ОСВОБОЖДАВА Йордан Трендафилов Митев, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

НАЗНАЧАВА Боян Иванов Боянов, ЕГН ..., председател на СИК № 321100072, Гърция, Йерапетра.

ОСВОБОЖДАВА Женя Иванова Желева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800134, Италия, Рим.

НАЗНАЧАВА Жана Антолиева Иванова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800134, Италия, Рим.

ОСВОБОЖДАВА Петя Великова Гошева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321800136, Италия, Неапол.

НАЗНАЧАВА Галина Иванова Плякова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321800136, Италия, Неапол.

ОСВОБОЖДАВА Силвия Стойнева Стаменова, ЕГН ..., като председател на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ОСВОБОЖДАВА Весела Николова Иванова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ОСВОБОЖДАВА Надя Миткова Киселова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ОСВОБОЖДАВА Тодор Савов Тодоров, ЕГН ..., като член на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ОСВОБОЖДАВА Слави Иванов Бенков, ЕГН ..., като член на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ПРЕНАЗНАЧАВА Силвия Стойнева Стаменова, ЕГН ..., като председател на СИК№ 321800133, Италия, Милано 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Весела Николова Иванова, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321800133, Италия, Милано 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Надя Миткова Киселова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800133, Италия, Милано 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Тодор Савов Тодоров, ЕГН ..., като член на СИК № 321800133, Италия, Милано 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Слави Иванов Бенков, ЕГН ..., като член на СИК № 321800133, Италия, Милано 2.

ОСВОБОЖДАВА Нелия Стойкова Дулева-Атанасова,ЕГН ..., като председател на СИК № 321800133, Италия, Милано 2.

ОСВОБОЖДАВА Елица Руменова Денчева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321800133, Италия, Милано 2.

ОСВОБОЖДАВА Антония Стоянова Велинова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800133, Италия, Милано 2.

ОСВОБОЖДАВА Ваня Боянова Славева, ЕГН ..., като член на СИК № 321800133, Италия, Милано 2.

ОСВОБОЖДАВА Десислава Георгиева Бакалчева, ЕГН ..., като член на СИК № 321800133, Италия, Милано 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Нелия Стойкова Дулева-Атанасова, ЕГН ..., като председател на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ПРЕНАЗНАЧАВА Елица Руменова Денчева, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ПРЕНАЗНАЧАВА Антония Стоянова Велинова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ПРЕНАЗНАЧАВА Ваня Боянова Славева, ЕГН ..., като член на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ПРЕНАЗНАЧАВА Десислава Георгиева Бакалчева, ЕГН ..., като член на СИК № 321800132, Италия, Милано 1.

ОСВОБОЖДАВА Биляна Иванова Белева, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100068, Гърция, Атина - кв. Екзархия.

ОСВОБОЖДАВА Юлиана Веселинова Василева, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100067, Гърция, Атина Посолство 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Биляна Иванова Белева    , ЕГН ..., като председател на СИК № 321100067, Гърция, Атина Посолство 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Юлиана Веселинова Василева, ЕГН ..., като председател на СИК № 321100068, Гърция, Атина - кв. Екзархия.

ОСВОБОЖДАВА Мария Илиянова Паунова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400178, Нидерландия, Грьонинген.

НАЗНАЧАВА Свестияна Костова Иванова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400178, Нидерландия, Грьонинген.

ОСВОБОЖДАВА Ирена Георгиева Иванова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400174, Нидерландия, Утрехт.

НАЗНАЧАВА Златка Кирева Иванова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323400174, Нидерландия, Утрехт.

ОСВОБОЖДАВА Надя Ваньова Тодорова, ЕГН ..., като член на СИК № 321100071, Гърция, Волос.

НАЗНАЧАВА Диана Иванова Петрова, ЕГН ..., като член на СИК № 321100071, Гърция, Волос.

 

ІІ. ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г., Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г. и Решение № 1208-НС от 2 октомври 2014 г., както следва:

 

1. В т. 16. Секционна избирателна комисия № 320600017, Белгия, Брюксел 1:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Васил Лазаров Василев, ЕГН ...", вместо Васил Светославов Василев, ЕГН ....

 

2. В т. 18. Секционна избирателна комисия № 320600019, Белгия, Брюксел ПП 1:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Мартина Емилова Хулок, ЕГН ...", вместо Мартина Емилова Хълок, ЕГН ....

 

3. В т. 195. Секционна избирателна комисия № 324200196, Румъния, Букурещ:

На ред „СЕКРЕТАР" да се чете: „СЕКРЕТАР" Таня Динева Влахова, ЕГН ....", вместо Таня Бинева Влахова       ЕГН ....

 

4. В т. 330. Секционна избирателна комисия № 324900331, Турция, Истанбул, Ортамахала 1:

На ред „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ" да се чете: „ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Тони Кънчев Кънев, ЕГН ...", вместо „СЕКРЕТАР Тони Кънчев Кънев, ЕГН ...".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.10.2014 в 00:51 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол