Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1267-МИ
София, 20.10.2011

ОТНОСНО:  жалба на Общинския предизборен щаб на ПП „ДПС” – Омуртаг, срещу решение № 148-МИ от 13.10.2011 г. на ОИК – Омуртаг

Постъпила е жалба с вх. № М-808 от 17.10.2011 г. на ЦИК по електронната поща с последващо получаване на оригиналните документи в ЦИК на 19.10.2011 г. от Председателя на предизборния щаб на ПП „Движение за права и свободи" в община Омуртаг, област Търговище, срещу решение № 148-МИ от 13.10.2011 г. на ОИК - Омуртаг, по подаден писмено сигнал за нарушение на Изборния кодекс. Жалбата е придружена от копие на сигнала до ОИК - Омуртаг, и копие от решение № 148-МИ от 13.10.2011 г. на ОИК - Омуртаг. В жалбата се твърди, че ОИК - Омуртаг, не е изпълнила правомощието си по чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК и е отказала да заличи регистрацията за кмет на кметство с. Висок от местната коалиция от партии „Бъдеще за Община Омуртаг" Ахмед Мустафов Мехмедов. В подадения сигнал се твърди, че последният не отговаря на изискването за „уседналост" по чл. 4, ал. 5 от ИК и се настоява за „проверка от страна на МВР, Полицията и други компетентни органи". След извършване на проверка на регистрираните кандидати за общински съветници и кметове в община Омуртаг от ГД „ГРАО" към МРРБ се установява, че лицето Ахмед Мустафов Мехмедов не фигурира в списъците за заличаване на регистрациите на кандидатите в ОИК -Омуртаг, и това дава основание за отказа да заличи регистрацията му по подадения сигнал и да постанови въпросното решение № 148-МИ от 13.10.2011 г. което се обжалва от жалбоподателя. След направено допълнително обследване на остоятелствата и изискване на удостоверения за постоянен и настоящ адрес от ГД „ГРАО" към МРРБ за лицето Ахмед Мустафов Мехмедов, към приложените документи се прибавиха и удостоверение № 1488 от 17.10.2011 г. за настоящ адрес и удостоверение № 1489 от 17.10.2011 г. за постоянен адрес. От тях е видно, че Ахмед Мустафов Мехмедов има постоянен адрес в с. Висок, община Омуртаг, област Търговище от 18.02.2002 г. и настоящ адрес в гр.Омуртаг от 01.08.1997 г. Съгласно § 1, т. 5, буква „б" от ДР на Изборния кодекс лицето отговаря на изискването „да е живял най-малко през последните 4 месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 4, ал. 5 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-808 от 17.10.2011 г., подадена от Общински предизборен щаб на ПП „ДПС" - Омуртаг, срещу решение № 148-МИ от 13.10.2011 г. на ОИК - Омуртаг.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 20:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол