Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1269-ПВР/МИ
София, 20.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Максим Мишев – председател на Общинската организация на ПП „Български социалдемократи” в община Мездра, относно разпределението на местата в СИК

Постъпила е жалба с вх. № М-947/19.10.2011 г. на ЦИК от Максим Мишев - председател на Общинската организация на ПП „Български социалдемократи" в община Мездра, относно разпределението на местата в СИК, назначени от ОИК - Мездра, от квотата на Коалиция за България.
Към жалбата са приложени: заверено копие от пълномощно от Сергей Станишев в качеството му на представляващ Коалиция за България на името на Делян Дамяновски, с което го упълномощава да представлява Коалиция за България и да участва в консултациите пред кмета на община Мездра относно определяне състава на ОИК и СИК в община Мездра, и копие от решение за образуване на Коалиция за България от 26.05.2009 г.
Жалбоподателят оспорва разпределението на броя на предложените членове от Коалиция за България за представители на СИК в община Мездра, като твърди, че той е предложил на упълномощения представител на Коалиция за България Делян Дамяновски кандидати за 7 членове на СИК от квотата на Коалиция за България, а последният е включил в окончателния списък, предложен на консултациите, само трима.
От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е процесуално недопустима по следните съображения: жалбата е подадена от надлежно легитимирано лице срещу действия на представител на участник в изборите. Последните са вътрешнокоалиционни взаимоотношения, които не се регламентират от Изборния кодекс. Същите са извършени към дата 22 септември 2011 г. съгласно чл. 34, ал. 2 от ИК, който изисква парламентарно представените партии и коалиции от партии и партията, която има член в Европейския парламент да представи пред кмета на съответната община писмени предложения за състав на секционните избирателни комисии, а подадената жалба от ПП „Български социалдемократи" е към дата 13.10.2011 г. с вх. № 97 на ОИК - Мездра. Същата на това основание се явява просрочена.
Поради горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Максим Мишев - председател на Общинската организация на ПП „Български социалдемократи" в община Мездра, относно разпределението на местата в СИК, назначени от ОИК - Мездра, от квотата на Коалиция за България.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 20:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол