Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1271-ПВР/МИ
София, 20.10.2011

ОТНОСНО:  регистрация на сдружение “БЕСТ ТУ БИ” за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Постъпило е заявление с вх. № М-942 от 19.10.2011 г. на ЦИК от Кръстьо Илиев Петков - управител на сдружение " БЕСТ ТУ БИ" - юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
В заявлението е посочено наименованието на сдружението, лицето, което представлява сдружението, седалището и адреса на управление на сдружението, адреса за кореспонденция, както и лицето за контакт и телефон за връзка.
Към заявлението е приложено удостоверение за актуално състояние на сдружението от 19 октомври 2011 г. по фирмено дело № 8539 от 2006 г., издадено от Софийски градски съд и заверено копие от пълномощно от Кръстьо Петков на Александър Алексеев Иванов.
От извършената в ЦИК проверка се установи, че представляващия сдружението Кръстьо Илиев Петков е и представляващ ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи". ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи" с решение № 66-МИ от 08.08.2011 г. на ЦИК е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 26, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА да регистрира сдружение "БЕСТ ТУ БИ" за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 20:58 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол