Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1273-ПВР/МИ
София, 20.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Криводол, област Враца, назначена с Решение № 184-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-767/19.10.2011 г. в ЦИК от Борислав Константинов Банчев, упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за област Враца, за освобождаване на Полина Цветанова Георгиева, като член на ОИК в община Криводол и на нейно място да бъде назначена Теодора Иванова Тодорова. Към предложението са приложени: заявление от 17.10.2011 г. от Полина Цветанова Георгиева за освобождаването й като член на ОИК в община Криводол; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Теодора Иванова Тодорова. Към преписката е приложено пълномощно № 06-ПВР/МИ от 18.07.2011 г. на името на Борислав Константинов Банчев - областен председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - Враца.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Криводол, област Враца, Полина Цветанова Георгиева, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 19 от 14.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Криводол, област Враца, Теодора Иванова Тодорова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 21:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол