Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1274-МИ
София, 20.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Галина Янева Янева – представляваща местна коалиция „За нашето бъдеще”, против бездействие на ОИК – Аврен

Постъпила е жалба вх. № М-973 от 20.10.2011 г. на ЦИК от Галина Янева Янева - представляваща местна коалиция „За нашето бъдеще", против бездействие на ОИК - Аврен, изразяващо се в непроизнасяне по заявление на местната коалиция с вх. № 72 от 19.10.2011 г. на ОИК - Аврен. В жалбата се твърди, че до настоящия момент ОИК - Аврен, не се е произнесла по заявление с вх. № 72 от 19.10.2011 г., с което е поискано произнасяне с решение относно регистрацията на кандидати за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, издигнати от местна коалиция „За нашето бъдеще", за участие в местните избори на 23 октомври 2011 г. Твърди се също, че с бездействието си ОИК - Аврен, нарушава задължения за незабавно произнасяне с решение по подадените предложения, което бездействие би довело до опорочаване на изборния процес, засягане на конституционно гарантирани права на избор. Това от своя страна е защитено и уредено с разпоредбите на Изборния кодекс за касиране на изборните резултати поради невъзможност за равен достъп на участниците в изборния процес. Жалбоподателят моли да бъдат дадени указания до ОИК да се произнесе по депозираното заявление.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима, а разгледана по същество и за основателна по следните съображения:
След извършена проверка в ОИК - Аврен, се установява депозирано от местна коалиция „За нашето бъдеще" заявление с вх. № 72 от 19.10.2011 г. с касателство регистрация на кандидати за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, издигнати от местна коалиция „За нашето бъдеще", за участие в местните избори на 23 октомври 2011 г. Следва да се приеме, че ОИК - Аврен, е сезирана с акт за произнасяне в кръга на нейната компетентност, като проверката на ЦИК установи, че ОИК - Аврен, не е поставила на разглеждане и не се е произнесла по така подаденото заявление въпреки задължението й да провери наличието на изискванията на Глава седма, раздел V от ИК и се произнесе с решение. Поради това Централната избирателна комисия следва да даде указания на ОИК - Аврен, да разгледа заявлението и се произнесе с решение по него.
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Центравната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УКАЗВА на ОИК - Аврен, незабавно да постави на разглеждане заявление с вх. № 72 от 19.10.2011 г. от местна коалиция „За нашето бъдеще" и да се произнесе с решение по него.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 

* Публикувано на 21.10.2011 в 00:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол