Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1280-ПВР/МИ
София, 21.10.2011

ОТНОСНО: жалба от Детелина Методиева Борисова – упълномощен представител на ПП „ЛИДЕР”, срещу решение № 162 от 16.10.2011 г. на ОИК – Бобов дол

Постъпила е жалба вх. № М-896 от 18.10.2011 г. от Детелина Методиева Борисова - упълномощен представител на ПП „ЛИДЕР", срещу решение № 162 от 16.10.2011 г. на ОИК - Бобов дол, с което е оставено без уважение искането на Детелина Методиева Борисова за премахване на агитационни материали на ПП „ГЕРБ" в община Бобов дол за това, че същите не отговарят на разпоредбата на чл. 134, ал. 1 и 2 от ИК.

В постъпилата в ЦИК жалба срещу решение № 162 от 16.10.2011 г. на ОИК - Бобов дол, се навеждат твърдения, че с обжалваното решение ОИК - Бобов дол, не се e произнесла относно изискването на чл. 134, ал. 1 от ИК и на агитационните материали не е изписан ясно издателят им.

Жалбата е подадена в срок от редовно упълномощен представител и е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

По преписката е представено решение № 162 от 16.10.2011 г. на ОИК - Бобов дол, и агитационни плакати на кандидата за кмет на община и общински съветници  в община Бобов дол  на ПП „ГЕРБ".

В обжалваното решение ОИК - Бобов дол, е направила подробни изчисления на размера на плаката и полето, в което е изписано, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление", от които е видно, че същото заема площ не по-малко от 10 % от общата лицева площ на плаката и е разположено в обособено поле. На плакатите е отбелязан интернет адресът на партията и с главни букви е изписано ГЕРБ.

При направената проверка на приложените към преписката доказателства Централната избирателна комисия установи, че решение № 162 от 16.10.2011 г. на ОИК - Бобов дол, е правилно и законосъобразно постановено.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Избирателния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Детелина Методиева Борисова - упълномощен представител на ПП „ЛИДЕР", срещу решение № 162 от 16.10.2011 г. на ОИК - Бобов дол.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.10.2011 в 22:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол