Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1281-МИ
София, 21.10.2011

ОТНОСНО: жалба от Атанас Николов Чопаков – общински ръководител на ПП „ГЕРБ” – Лозница, против решение № 106 от 19.10.2011 г. на ОИК – Лозница, област Разград

Постъпила е жалба с вх. № М-970 от 20.10.2011 г. на ЦИК от  Атанас Николов Чопаков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Лозница, редовно упълномощен с пълномощно № П-04/24.07.2011 г., против решение № 106 от 19.10.2011 г. на ОИК - Лозница, област Разград, с което ОИК е отхвърлила предложението за обявяване за недействителна регистрацията на Айхан Мустафов Хашимов - кандидат за кмет на община Лозница от ПП „Движение за права и свободи", за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

С постъпилата в ЦИК жалба се иска отмяна на решение № 106 от 19.10.2011 г. на ОИК - Лозница, като незаконосъобразно и неправилно.

Към преписката са приложени заверени копия от: пълномощно от ПП „ГЕРБ" на Атанас Николов Чопаков; удостоверение за регистриран кандидат за общински съветник от ПП „ГЕРБ" № 32 от 17.09.2011 г. от ОИК - Лозница, на Атанас Николов Чопаков; справка - лични данни за лицето, от сайта на ЕСГРАОН; удостоверение за регистриран кандидат за общински съветник от ПП „ГЕРБ" № 33 от 17.09.2011 г. от ОИК - Лозница, на Джемал Мустафов Палов; справка от Национална база „Население" на Айхан Хашимов и писмо от Министерството на вътрешните работи - Областна дирекция на МВР - Разград, с рег. № 47401 от 18.10.2011 г.

Централната избирателна комисия допълнително е изискала и по факс са получени цитираните по-горе доказателства, както и удостоверение № 42851 от 19.09.2011 г. от ОД на МВР - Разград, група „Български документи за самоличност"; протокол № 37 от 19.10.2011 г. от заседание на ОИК - Лозница, област Разград, в който е обективирано решение № 106 от същата дата. Към преписката е приложен и сигнал вх. № М-976 от 20.10.2011 г. от секретаря на ОИК - Лозница, област Разград.

Централната избирателна комисия е поискала справка от ГД „ГРАО" относно адресната регистрация на Айхан Мустафов Хашимов.

Жалбата е подадена в срок от редовно упълномощен представител и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

От събраните по преписката доказателства е видно, че Айхан Мустафов Хашимов, регистриран като кандидат за кмет на община Лозница, област Разград, от ПП „Движение за права и свободи", има постоянен адрес в гр. Лозница, ...., от 08.05.2000 г. и 18.04.2005 г., настоящ адрес от 09.05.2005 г. в гр. Лозница, ул. „Пейо Яворов" № 8 и от същата дата адрес в Република Турция. Със заявление рег. № 994/2085 от 18.04.2005 г. същият е заявил постоянен адрес в гр. Лозница, ..., област Разград, и настоящ адрес в гр. Лозница, ..., област Разград, и адрес в чужбина не е заявил. Със заявление рег. № 1556 от 06.06.2007 г. за издаване на лична карта е заявил същия постоянен и настоящ адрес в гр. Лозница, област Разград. Със заявление рег. № 10325/10325 от 02.08.2010 г. за издаване на лична карта и паспорт е заявил постоянен адрес в гр. Лозница, ..., област Разград, и не е заявил адрес в чужбина - изброените по-горе обстоятелства са обективирани в удостоверение № 42851 от 19.09.2011 г. на ОД на МВР - Разград, група „Български документи за самоличност".

От представената от ГД „ГРАО" справка в ЦИК е видно, че Айхан Мустафов Хашимов съгласно НБД „Население" има заявен постоянен адрес в гр. Лозница от 08.05.2000 г. На 09.08.2010 г. за НБД „Население" от МВР е подадена информация, че има настоящ адрес в Република Турция от 02.08.2010 г. На 19.09.2011 г. от община Лозница за НБД „Население" е обработен настоящият адрес на лицето в гр. Лозница, от 18.04.2005 г.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Атанас Николов Чопаков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Лозница, редовно упълномощен с пълномощно № П-04/24.07.2011 г., против решение № 106 от 19.10.2011 г. на ОИК - Лозница, област Разград.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.10.2011 в 22:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол