Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1291-НС
София, 08.10.2014

ОТНОСНО: жалба от Галин Неделчев Дурев – упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, относно оспорване решенията на СИК на територията на 17. МИР - Пловдивски

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № НС-10-109/06.10.2014 г. от Галин Неделчев Дурев - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", относно оспорване решенията на СИК на територията на 17. МИР - Пловдивски.

Към жалбата е приложено пълномощно в полза на Галин Неделчев Дурев от Михаил Райков Миков, представляващ коалиция „БСП лява България".

В подадената жалба се съдържа оплакване, че при произвеждане на изборите в СИК, намиращи се на територията на 17. МИР - Пловдивски, са установени бюлетини с недействителни гласове, които са повече от 10 % от гласувалите. Посочени са най-фрапиращите случаи, както следва:

Община Калояново:

СИК № 171200007 - с. Дълго поле - 13,10% недействителни; Община Карлово:

СИК № 171300014 - гр. Карлово - 16,5% недействителни;

СИК № 171300016 - гр. Карлово - 17% недействителни;

СИК № 171300019 - гр. Карлово - 14,6% недействителни;

СИК № 171300039 - гр. Баня - 12,1% недействителни;

СИК № 171300067 - с. Христо Даново - 21,5% недействителни;

СИК № 171300068 - с. Христо Даново - 23,5% недействителни;

СИК № 171300070 - с. Розино - 16,2% недействителни;

СИК № 171300071 - с. Розино - 15,5% недействителни;

СИК № 171300072 - с. Розино - 15,7% недействителни.

Община Марица:

СИК № 171700019 - с. Калековец - 20,3% недействителни;

СИК № 171700024 - с. Динк - 27,5% недействителни;

СИК № 171700026 - с. Скутаре - 12,4% недействителни;

Община Садово:

СИК № 172800013 - с. Болярци - 34,5% недействителни;

СИК № 172800016 - с. Караджово - 16,3% недействителни;

Община Стамболийски:

СИК № 174100002 - гр. Стамболийски - 18,5% недействителни;

СИК № 174100003 - гр. Стамболийски - 10% недействителни;

СИК № 174100019 - с. Куртово Конаре - 16% недействителни;

СИК № 174100022 - с. Ново село - 12% недействителни;

СИК № 174100025 - с. Триводици - 20,5% недействителни;

СИК № 174100026 - с. Триводици - 30% недействителни;

Община Хисар:

СИК № 172500014 - с. Паничери - 13,6% недействителни;

Община Съединение:

СИК № 173300007 - гр. Съединение - 17,5% недействителни;

СИК № 173300008 - гр. Съединение - 10% недействителни;

СИК № 173300011 - с. Голям чардак - 13,6% недействителни;

СИК № 173300015 - с. Найден Герово - 18% недействителни;

Община Първомай:

СИК № 172300006 - гр. Първомай - 15,4% недействителни;

СИК № 172300019 - с. Градина - 23,7% недействителни;

СИК № 172300024 - с. Караджалово - 12,7% недействителни;

СИК № 172300035 - с. Дълбок извор - 16,3% недействителни;

СИК № 172300039 - с. Виница - 19,6% недействителни;

Направено е искане за повторно преброяване на бюлетините, намерени в изборните кутии във всяка от посочените секции и в случай на констатирано погрешно отчитане разликите да бъдат отразени в протокола на СИК.

Жалбата е подадена на 6 октомври 2014 г. по електронната поща от надлежно упълномощено лице. Същата е недопустима.

Ново преброяване на гласовете може да се извърши от СИК заедно с РИК, само когато се установи несъответствие между фабричните номера на получения и предаден протокол от СИК или при съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Галин Неделчев Дурев - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", относно оспорване решенията на СИК на територията на 17. МИР - Пловдивски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.10.2014 в 20:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол