Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1292-НС
София, 08.10.2014

ОТНОСНО: жалба от ПП „ДПС“ чрез Боряна Методиева, упълномощен представител, срещу публикация в електронна медия

Производството е по реда на чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс. Образувано е по жалба, подадена от ПП „ДПС" чрез упълномощения представител на партията - Боряна Методиева, за публикация в електронна медия „Zapernik".com.

Твърденията в жалбата са за извършено нарушение по чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс чрез публикуване на информация на сайта www.Zapernik.com., подзаглавие „Перник, събуди се". Развиват се оплаквания, че с въпросната публикация се уронва престижът на ПП „ДПС", а освен това се нарушава забраната за предизборна агитация в изборния ден, установена в чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия е компетентна да се произнесе по случая, доколкото публикуваната на сайта информация е достъпна за повече от един изборен район и до колкото сигналът е подаден от легитимирано лице.

След извършената проверка се установи, че в цитирания сайт на заглавната страница, подзаглавие „Перник, събуди се", от дата 5 октомври 2014 г. е публикуван следният неподписан текст: „Защо ДПС са най-активни Перничани!!! Моля ВИ ГЛАСУВАЙТЕ! Перник не е град на ДПС, защо трябва да го продадем?! Моля Ви перничани отидете и гласувайте, не позволявайте на разни лица от, който и без това издържаме да превърнат ДПС в „Пернишка" партия. Не агитирам за нито една от партия.Просто гласувайте ,все ще намерите за кого . Аз вече го направих!"

Законовото определение за предизборна агитация се намира в §1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

При така изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия намира, че горецитираният текст съдържа призив за неподкрепа на партия, в частност „ДПС", т.е. осъществен е състава на чл. 182, ал. 4 от ИК в негативната му част, а именно призив за неподкрепа на дадена партия. Ето защо се налага правният извод, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК, забраняваща допускането на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборният ден, респективно виновното лице следва да понесе предвиденото за това в закона административно наказание.

Предвид горното и с оглед изложените съображения и на основание чл. 182, ал. 4, във връзка с § 1.17 от Допълнителните разпоредби на ИК, във връзка с чл. 480, ал. 2 от ИК, във връзка с чл. 496, ал. 2 във връзка с чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение на чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс от собственика на сайта www.Zapernik.com.

На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания възлага на МВР - СДВР да установи самоличността на главния редактор и собственик на интернет сайта www.Zapernik.com. След връщане на информация относно самоличността на нарушителя от МВР - СДВР оправомощава председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за установеното нарушение на същия.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на областния управител на област Перник за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.10.2014 в 20:34 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол