Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 13-ЕП
София, 24.03.2014

ОТНОСНО: документите, с които следва да бъдат комплектувани предложенията на партиите и коалициите за членове на РИК и предложенията на областните управители

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 60, чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Към писмените предложения за състави на районните избирателни комисии по чл. 60, ал. 3, т. 1 от ИК всяка една от подалите ги партии и коалиции следва да приложи:

- копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21 март 2014 г., или решение за регистрацията на коалицията в ЦИК за участие в изборите за 42-ро Народно събрание или за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г.;

- пълномощно от лицето/ата, представляващо/щи партията или коалицията, когато в консултациите участва/т упълномощено/и лице/а;

- списък на резервните членове, отговарящ на изискванията на чл. 60, ал. 3, т. 1 от ИК;

- копие от диплома или друг документ за завършено висше образование за всяко от предложените от партиите и коалициите лица;

- декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от всяко едно от лицата, предложени за членове или резервни членове на РИК - Приложение № 1.

2. При постигнато съгласие между участвалите в консултациите при областния управител партии и коалиции за състава на съответната РИК областният управител представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 55 дни преди изборния ден - 30 март 2014 г.:

- писмено предложение за състава на РИК, което съдържа имената на предложените лица по документ за самоличност, ЕГН, длъжност в комисията, за която се предлага, специалност и партия или коалиция, която е предложила лицата;

- списък на резервните членове, който съдържа имената на предложените лица по документ за самоличност, ЕГН, длъжност в комисията, за която се предлагат, специалност и партия или коалиция, която е предложила лицата;

- документите по т. 1 от настоящото решение, представени от партиите и коалициите;

- копие от съобщението за провеждането на консултациите и начина на оповестяването му;

- протокол/ите, подписан/и от участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите, включително писмените възражения и особени мнения, приложени към него/тях.

3. В случай че областният управител не направи предложение или не е постигнато съгласие при консултациите за състав на РИК, следва незабавно да изпрати в ЦИК описаните книжа и документи по т. 2 не по-късно от 55 дни преди изборния ден - 30 март 2014 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 24.03.2014 в 21:24 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол