Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1305-НС
София, 09.10.2014

ОТНОСНО: жалба от Иван Аспарухов Цанов – кандидат за народен представител в 6. МИР – Врачански, от коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба от Иван Аспарухов Цанов - кандидат за народен представител в 6. МИР - Врачански, от коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане), заведена с вх. № НС-11-29 на 07.10.2014 г. в 12,43 ч., относно констатирани от жалбоподателя нарушения и разлики в гласовете от избирателните протоколи на следните секции:

СИК № 061000002 - гр. Враца, ПУИ „Петър Берон", ул. „Огоста" № 4

СИК № 061000003 - гр. Враца, ОУ „Васил Левски", ж.к. „Младост"

СИК № 061000004 - гр. Враца, ОУ „Васил Левски", ж.к. „Младост"

СИК № 061000016 - гр. Враца, СОУ „Христо Ботев", ул. „Ген. Леонов" № 37

СИК № 061000021 - гр. Враца, СОУ „Христо Ботев", ул. „Ген. Леонов" № 37

СИК № 061000022 - гр. Враца, СОУ „Христо Ботев", ул. „Ген. Леонов" № 37

СИК № 061000023 - гр. Враца, СОУ „Христо Ботев", ул. „Ген. Леонов" № 37

СИК № 061000024 - гр. Враца, СОУ „Христо Ботев", ул. „Ген. Леонов" № 37

СИК № 061000071 - гр. Враца, СОУ „Н. Войводов", ж.к. „Дъбника"

С вх. № НС-11-29 от 09.10.2014 г. е пристигнал оригиналът на жалбата на Иван Аспарухов Цанов, заведена с вх. № 349 от 07.10.2014 г. на РИК в Шести изборен район - Врачански. Към жалбата са приложени два броя копия на секционни протоколи на секция № 061000071, съставен на 05.10.2014 г. в 21,00 ч. и предаден в ЦИК, и протокол на секция № 061000071 без час на съставяне, даден на застъпник.

В подадената жалба се съдържа оплакване, че са били открити нарушения и разлики в гласовете от избирателните протоколи в гореизброените секции, както и оплакване, че вратите на училище СОУ „Христо Ботев", където се намират част от изброените секции, са били затворени в 18,40 ч. и не е осигурен достъп на застъпници до работата на комисиите след приключване на изборния ден.

Жалбоподателят твърди, че в сканираното копие на протокол от СИК № 061000071 са отнети 16 гласа от партия „Зелените" и са добавени на „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО". В петитума на жалбата е заявено искане за предприемане на съответните действия да бъдат проверени резултатите от цитираните по-горе протоколи.

Жалбата е подадена на 7 октомври 2014 г. по електронната поща от лице с правен интерес и е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия се запозна с протоколите от цитираните по-горе секции и не откри разлики, както и поправки по протоколите, с изключение на протокола на СИК № 061000071.

След като сравни двата протокола, представени като доказателство към жалбата, Централната избирателна комисия констатира, че копието на протокола, върху който не е отбелязан час на съставяне, е бил съставен от секционната избирателна комисия, без да бъде проверен. Действително в т. 9 на ред 23 партия „Зелените" има отбелязани 16 гласа, но в т. 10 на същия протокол на ред 23 за партия „Зелените" са отбелязани 2 гласа без преференции, а на ред 24 „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" са отбелязани 6 гласа без преференции, 6 гласа за посочения в кандидатската листа на „Патриотичен фронт - НФСБ, ВМРО" под № 1 и 4 гласа за посочения по № 2 в същата кандидатска листа. След подробно изследване Централната избирателна комисия заключи, че СИК е установила така допуснатата грешка и е извършила поправка в т. 9 на протокола на ред 23 - партия „Зелените" и на ред 24 - „Патриотичен фронт - НФСБ, ВМРО" са извършени поправки, като на партия „Зелените" са отбелязани 2 действителни гласа, а на „Патриотичен фронт - НФСБ, ВМРО" - 16 действителни гласове. Поправките са извършени от секционната избирателна комисия по надлежния ред, като са скрепени с подписите на членовете на секционната избирателна комисия съгласно изискванията на чл. 293, ал. 5 от ИК. Така изготвеният протокол е надлежно подписан от всички членове на комисията и е подпечатан с печата на секционната избирателна комисия. Централната избирателна комисия не намира основание за прилагане на чл. 287, ал. 3 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Иван Аспарухов Цанов - кандидат за народен представител в 6. МИР - Врачански, от коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 09.10.2014 в 20:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол