Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1306-НС
София, 09.10.2014

ОТНОСНО: жалба от Страхил Чавдаров Ангелов – кандидат за народен представител от коалиция „БСП лява България“, относно оспорване решенията на СИК на територията на РИК в Двадесет и трети изборен район – София

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-22-452/08.10.2014 г. от Страхил Чавдаров Ангелов - кандидат за народен представител от коалиция „БСП лява България", относно оспорване решенията на СИК на територията на РИК в Двадесет и трети изборен район - София.

С подадената жалба се изразява несъгласие с установените (отразените) в протоколите на СИК резултати от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. в РИК в Двадесет и трети изборен район - София. Твърди се, че по данни на застъпници, представители на политически партии, гласоподаватели и наблюдатели резултатът от преференциалния вот е занижен, а на места занулен в секциите, както следва: 4608001, 4608002, 4608003, 4608004, 4608005, 4608006, 4608007, 4608008, 4608009, 4608010, 4608011, 4608012, 4608013, 4608014, 4608015, 4608016, 4608017, 4608018, 4608019, 4608020, 4608021, 4608022, 4608023, 4608024, 4608025, 4608026, 4608027, 4608028, 4608029, 4608030, 4608031, 4608032, 4608033, 4608034, 4608035, 4608036, 4608037, 4608038, 4602001, 4602002, 4602003, 4602003, 4602004, 4602005, 4602006, 4602007, 4602008, 4602009, 4602010, 4602011, 4602012, 4602013, 4602014, 4602015, 4602016, 4602017, 4602018, 4602019, 4602020, 4602021, 4602022, 4602023, 4602024, 4602025, 4602026, 4602027, 4602028, 4602029, 4602030, 4602031, 4602032, 4602033, 4602034, 4602035, 4602036, 4602037, 4602038, 4602039, 4602040, 4602041, 4602042, 4602043, 4602044, 4602045, 4602046, 4602047, 4602048, 4602049, 4602050, 4602051, 4602052, 4602053, 4602054, 4602055, 4602056, 4602057, 4602058, 4602059, 4602060, 4602061, 4602062, 4602063, 4602064, 4602065, 4602066, 4602067, 4602068, 4602069, 4602070, 4602071, 4602072, 4602073, 4602074, 4602075, 4602076, 4602077, 4602078, 4602079, 4602080, 4602081, 4602082, 4602083, 4602084, 4602085, 4602086, 4602087, 4602088, 4609001, 4609002, 4609003, 4609004, 4609005, 4609006, 4609007, 4609008, 4609009, 4609010, 4609011, 4609012, 4609013, 4609014, 4609015, 4609016, 4609017, 4609018, 4609019, 4609020, 4609021, 4609022, 4609023, 4609024, 4609025, 4609026, 4609027, 4609028, 4609029, 4609030, 4609031, 4609032, 4609033, 4609034, 4609035, 4609036, 4609037, 4609038, 4609039, 4609040, 4609041, 4609042, 4609043, 4609044, 4609045, 4609046, 4609047, 4609048, 4609049, 4609050, 4609051, 4609052, 4609053, 4609054, 4609055, 4609056, 4609057, 4609058, 4609059, 4609060, 4609061, 4609062, 4609063, 4609064, 4609065, 4609066, 4615001, 4615002, 4615003, 4615004, 4615005, 4615006, 4615007, 4615008, 4615009, 4615010, 4615011, 4615012, 4615013, 4615014, 4615015, 4615016, 4615017, 4615018, 4615019, 4615020, 4615021, 4615022, 4615023, 4615024, 4615025, 4615026, 4615027, 4615028, 4615029, 4615030, 4615031, 4615032, 4615033, 4615034, 4615035, 4615036, 4615037, 4615038, 4615039, 4615040, 4615041, 4615042, 4615043, 4615044, 4615045, 4615046, 4615047, 4615048, 4615049, 4615050, 4615051, 4615052, 4615053, 4615054, 4615055, 4615056, 4615057, 4615058, 4615059, 4615060, 4615061, 4615062, 4615063, 4615064, 4615065, 4615066, 4615067, 4615068, 4615069, 4615070, 4615071, 4615072, 4615073, 4615074, 4615075, 4615076, 4615077, 4615078, 4615079, 4615080, 4615081, 4615082, 4615083, 4615084, 4615085, 4615086, 4615087, 4615088, 4615089, 4615090, 4615091, 4615092, 4615093, 4615094, 4615095, 4615096, 4615097, 4615098, 4615099, 4615100, 4615101, 4615102, 4615103, 4615104, 4615105, 4615106, 4615107, 4615108, 4615109, 4615110, 4615111, 4615112, 4615113, 4615114, 4615115, 4615116, 4615117, 4615118, 4615119, 4615120, 4615121, 4615122, 4615123, 4615124, 4615125, 4615126, 4615127, 4616001, 4616002, 4616003, 4616004, 4616005, 4616006, 4616007, 4616008, 4616009, 4616010, 4616011, 4616012, 4616013, 4616014, 4616015, 4616016, 4616017, 4616018, 4616019, 4616020, 4616021, 4616022, 4616023, 4616024, 4616025, 4616026, 4616027, 4616028, 4616029, 4616030, 4616031, 4616032, 4616033, 4616034, 4616035, 4616036, 4616037, 4616038, 4616039, 4616040, 4616041, 4616042, 4616043, 4616044, 4616045, 4616046, 4616047, 4616048, 4616049, 4616050, 4617001, 4617002, 4617003, 4617004, 4617005, 4617006, 4617007, 4617008, 4617009, 4617010, 4617011, 4617012, 4617013.

Посочени са трите имена и ЕГН на гласоподавателите и наблюдателите, по чиято информация е жалбата.

Твърди се, че произведените избори са незаконосъобразни и установените резултати не отговарят на действителността.

Направено е искане за повторно преброяване на бюлетините и отразените преференции в тях и в случай на констатирано погрешно отчитане разликите да бъдат отразени в протоколите на СИК.

Жалбата е подадена на 8 октомври 2014 г. от лице с правен интерес. Същата е недопустима.

Ново преброяване на гласовете може да се извърши от СИК заедно с РИК, само когато се установи несъответствие между фабричните номера на получения и предаден протокол от СИК или при съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Страхил Чавдаров Ангелов - кандидат за народен представител от коалиция „БСП лява България", относно оспорване решенията на СИК на територията на РИК в Двадесет и трети изборен район - София.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 09.10.2014 в 20:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол