Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1307-НС
София, 09.10.2014

ОТНОСНО: жалба от Мария Олева Календерска – кандидат за народен представител, регистрирана в листата на коалиция „България без цензура“ в Първи изборен район – Благоевградски

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № НС-10-35/08.10.2014 г. от Мария Олева Календерска - кандидат за народен представител, регистрирана в листата на коалиция „България без цензура" в Първи изборен район - Благоевградски.

В подадената жалба се съдържа оплакване, че Районната избирателна комисия в Първи изборен район - Благоевградски, е допуснала нерегламентирано поправяне на нанесените резултати в попълнения протокол с рег. № 019001 от 6 октомври 2014 г. В т. 10, лист 2 в графа № 13, полетата, където са отразени преференциите, съответно за кандидат № 13, 14 и 15 първоначално са изписани едни цифри, но впоследствие са поправени с други. Жалбоподателката счита, че така извършената поправка е нерегламентирана, защото същата не е отразена по правилата на чл. 293, ал. 5 от ИК - не са положени подписите на членовете на комисията и никъде не е записана забележката „поправка".

Направено е искане Централната избирателна комисия да разпореди повторна проверка на всички протоколи, подписани от секционните избирателни комисии в Първи изборен район - Благоевградски, с оглед коректното отчитане на преференциите за коалиция „България без цензура" и спазване разпоредбите на Изборния кодекс.

Жалбата е подадена на 8 октомври 2014 г. по електронната поща от лице с правен интерес. Същата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Първоначалното въвеждане на числовите данни от протоколите на секционните избирателни комисии се извършва при предаването на същите на районната избирателна комисия, а повторното въвеждане на числовите данни от протоколите на секционните избирателни комисии се извършва в Централната избирателна комисия. В базата данни на районната избирателна комисия влизат данните само от секционните протоколи, а протоколът на районната избирателна комисия е само обобщен и поправките в него не дават отражение върху резултатите, въведени от секционните протоколи. След повторното въвеждане на данните в ЦИК и анализирането на несъответствията с първоначалното въвеждане ЦИК актуализира базата данни с Решение № 1289-НС от 8 октомври 2014 г. и при последващите изчисления се използва актуализираната база данни.

Искането за повторна проверка на протоколите на секционните избирателни комисии в Първи изборен район - Благоевградски, е неоснователно, тъй като тази повторна проверка е извършена вече в Централната избирателна комисия и откритите несъответствия са въведени в актуализираната база данни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 301, ал. 2, 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Мария Олева Календерска - кандидат за народен представител, регистрирана в листата на коалиция „България без цензура" в Първи изборен район - Благоевградски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 09.10.2014 в 20:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол