Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1313-МИ
София, 22.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Вихър Йорданов Даскалов – кандидат за общински съветник в община Каспичан, против решение № 216 от 07.10.2011 г. на ОИК – Каспичан

Постъпила е жалба с вх. № М-673/12.10.2011г. на ЦИК от Вихър Йорданов Даскалов - кандидат за общински съветник в община Каспичан, против решение № 216 от 07.10.2011 г. на ОИК - Каспичан, с което е оставена без уважение жалба с вх. № 26 от 07.10.2011 г. от същото лице. Твърди се, че ОИК - Каспичан, не е извършила проверка по негов сигнал за разполагане на агитационни материали от страна на представители на БСП - Каспичан, върху трафопостове, собственост на електроразпределително дружество. След извършена от него проверка на телефонна централа на дружеството му било отговорено, че същото не е давало съгласие за разлепване на агитационни материали върху обекти, негова собственост. Поради горното се отправя искане за отмяна на решение № 216 от 07.10.2011 г. на ОИК - Каспичан, като неправилно и незаконосъобразно.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима до разглеждане като подадена от активно легитимирана страна и в срок - на 10 октомври 2011 г., но разгледана по същество за неоснователна по следните съображения:
Видно от приложената заповед № РД-25-729 от 13.09.2011 г. на кмета на община Каспичан, в частта с касателство към настоящата жалба, са определени местата за разлепване на агитационни материали и са указани изрично местата, на които поставянето се забранява. В заповедта е посочено, че агитационни материали, поставени в неразрешени места, по решение на ОИК се премахват или изземват. Указан е редът за санкциониране на нарушителите. Със своето решение № 216 от 07.10.2011 г. ОИК - Каспичан, е приела, че е налице маловажен случай и със свое решение № 214 от 06.10.2011 г. ОИК - Каспичан, е постановила временно изпълняващите длъжността кмет на кметство с. Каспичан и кмет на община Каспичан да предприемат необходимите действия за премахване на агитационните материали, поставени в нарушение на техни заповеди № 14 от 16.09.2011 г. за с. Каспичан и заповед № РД-25-729 от 13.09.2011 г. за община Каспичан.
Предвид изложеното не се установява ОИК - Каспичан, да е оставила без разглеждане жалбата, напротив - установява се постановено решение по нея, което е в интерес на жалбоподателя. Поради това към настоящия момент не се установява жалбоподателят да разполага с правен интерес от оспорване при наличие на положителен влязъл в сила акт на ОИК - Каспичан.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Вихър Йорданов Даскалов - кандидат за общински съветник в община Каспичан, против решение № 216 от 07.10.2011 г. на ОИК - Каспичан.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 22.10.2011 в 21:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол