Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1314-МИ
София, 22.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Апостол Стефанов Апостолов – представляващ КП „Бъдеще за община Симитли”, против решение № 72-МИ от 18.10.2011 г. на ОИК – Симитли

Постъпила е жалба с вх. № 2004/21.10.2011г. на ЦИК от Апостол Стефанов Апостолов - представляващ КП „Бъдеще за община Симитли", против решение № 72-МИ от 18.10.2011 г. на ОИК - Симитли, с което е извършена регистрация на общо 78 застъпници на ПП „Лидер" за кандидати за кметове на кметства и за общински съветници. Твърди се, че решението противоречи на разпоредбата на чл. 101 и § 5 от ДР на ИК, както и на Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г. на ЦИК. Моли за постановяване на решение съобразно разпоредбите на Изборния кодекс.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима до разглеждане като подадена от активно легитимирана страна и в срок - на 19 октомври 2011 г., а разгледана по същество за основателна по следните съображения:
С обжалваното решение № 72-МИ от 18.10.2011 г. ОИК - Симитли, е извършила регистрация на застъпници на ПП „Лидер" за кандидати за кметове на кметства и за общински съветници с посочване по имена на регистрираните застъпници от 1 до 78 включително. Така постановеното решение противоречи на разпоредбата на чл. 101 и § 5, т. 10 от ДР на ИК и Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г. на ЦИК, които предвиждат, че право на застъпници имат кандидатите, но не и издигналите ги партии, коалиции от партии или инициативни комитети. Поради това решението следва да бъде отменено изцяло, а на ОИК - Симитли, да бъдат дадени указания за регистрация на застъпници, като се съобрази подадено искане за регистрация по реда на чл. 101 и § 5, т. 10 от ДР на ИК.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ изцяло решение № 72-МИ от 18.10.2011 г. на ОИК - Симитли, с което е извършена регистрация на общо 78 застъпници на ПП „Лидер" за кандидати за кметове на кметства и за общински съветници.
УКАЗВА на ОИК - Симитли, да разгледа искането за регистрация на застъпници, като съобрази разпоредбите на чл. 101 и § 5, т. 10 от ДР на Изборния кодекс.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 22.10.2011 в 22:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол