Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 132-ЕП
София, 09.04.2014

ОТНОСНО: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от районните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 72, ал. 1, т. 16 и т. 21, чл. 124, ал. 4, във вр. с чл. 57, ал. 1, т. 46 от Изборния кодекс, Решение № 84-ЕП от 4 април 2014 г., Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г., Решение № 115-ЕП от 9 април 2014 г. и Решение № 131-ЕП от 9 април 2014 г.на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. районните избирателни комисии водят публични регистри и списък за публикуване, както следва:

1.1. публичен регистър на застъпниците;

1.2. публичен регистър на жалбите и сигналите;

1.3. списък на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети за публикуване.

2. Регистрите и списъка се публикуват на интернет страницата на съответната РИК.

3. Подлежащите на вписване обстоятелства са посочени, както следва:

3.1. За публичния регистър на застъпниците съобразно Приложение № 46 от изборните книжа, приети с Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г. на ЦИК и т. 13 от Решение № 115-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.

Вписванията се извършват незабавно от РИК след всяка регистрация на застъпници и заместващи застъпници.

3.2. За публичния регистър на жалбите и сигналите съобразно утвърдените с Решение № 84-ЕП от 4 април 2014 г. данни.

Подлежащите на вписване обстоятелства се отразяват незабавно след постъпване на жалбата или сигнала, както и след взетите по тях решения.

3.3. В списъка на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети за публикуване се вписват обстоятелствата съдържащи се в Приложение № 1 към Решение № 131-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.

Вписванията се извършват незабавно след приемане от РИК на първи или последващ списък на представители на партии, коалиции и инициативни комитети.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.04.2014 в 09:45 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол