Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1321-ПВР
София, 23.10.2011

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

Постъпили са предложения: вх. № 2241 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 294700141; № 2133 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 291600029; № 2130 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 291600042; № 2119 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 294700130; № 2118 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 291600033; № 2117 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 294700122; № 2152 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 291600030; № 2124 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 294700110; № 2125 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 290200002; № 2127 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 294700115; № 2128 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 294700112.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700141, Турция, Ялова, община Газиосманпаша, Димо Делчев Донев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700141, Турция, Ялова, община Газиосманпаша, Татяна Димитрова Балтова-Заркова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 291600029, Испания, Енгера, Руси Марианов Драганов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 291600029, Испания, Енгера, Мирослава Петрова Гочева, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600029, Испания, Енгера, Мария Нанкова Добрева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600029, Испания, Енгера, Красимир Георгиев Василев, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като председателя на СИК извън страната № 291600042, Испания, Хатива, Тодора Илинова Илинова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600042, Испания, Хатива, Митко Асенов Шишков, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600042, Испания, Хатива, Тихомир Любчев Стефанов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600042, Испания, Хатива, Веселина Божанова Крумова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700130, Турция, Сарай, Росица Тодорова Георгиева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700130, Турция, Сарай, Росица Стойнова Стоянова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700130, Турция, Сарай, Хюсеин Хюсеин Говерад, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700130, Турция, Сарай, Ахмед Ахмедов Рунтов, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600033, Испания, Мурсия, Траяна Димитрова Сарова, ЕГН ...

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600033, Испания, Мурсия, Росен Здравков Здравков, ЕГН .., досегашен заместник-председател..

ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291600033, Испания, Мурсия, Румянка Маринова Славчева, ЕГН .., досегашен член.

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600033, Испания, Мурсия, Лидия Ненкова Ненкова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600033, Испания, Мурсия, Зоя Иванова Навякова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600033, Испания, Мурсия, Ганка Аврамова Белчева, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700122, Турция, Измир, община Борнова, Мариана Милкова Петрова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700122, Турция, Измир, община Борнова, Юксел Халилов Алиев, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600030, Испания, Кастейон, Богомил Георгиев Чонов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № № 291600030, Испания, Кастейон, Анелия Симеонова Кирова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600030, Испания, Кастейон, Николай Радославов Китов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600030, Испания, Кастейон, Диляна Василева Петкова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700110, Турция, Бурса ,община Османгази, Марта Александрова Тунджер, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700110, Турция, Бурса, община Османгази, Искра Димитрова Андреева, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700109, Турция, Бурса ,община Йълдъръм, Юсуф Енвер Тунджер, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700109, Турция, Бурса, община Йълдъръм, Таня Динева Влахова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 290200002, Австрия, Виена, Диана Кирилова Ковачева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 290200002, Австрия, Виена, Гергана Стефанова Заякова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700115, Турция, Ескишехир, Турхан Сефаиев Етемов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700115, Турция, Ескишехир, Мюзеян Аптулова Узунова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като председателя на СИК извън страната № 294700112, Турция, Боюккаръщъран, Осман Есманов Османов, ЕГН ...

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 294700112, Турция, Боюккаръщъран, Нора Найденова Беримирова, ЕГН .., досегашен заместник-председател.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700112, Турция, Боюккаръщъран, Севда Юлианова Младенова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700112, Турция, Боюккаръщъран, Стефан Младенов Димов, ЕГН ...

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700112, Турция, Боюккаръщъран, Юзджан Зюлкюф Юмер, ЕГН .., досегашен член..

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700112, Турция, Боюккаръщъран, Владимир Николаев Палазов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.10.2011 в 12:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол