Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1323-ПВР
София, 23.10.2011

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

Постъпили са предложения: вх. № 2166 от 23.10.2011 г. за промени в СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700137, Турция, Чорлу, кв. Йешилтепе, Улкие Мехмедова, ЕГН ...
ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700137, Турция, Чорлу, кв. Йешилтепе, Наталия Михайлова Александрова, ЕГН ..., досегашен член.
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700137, Турция, Чорлу, кв. Йешилтепе, Емил Филипов Христов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700137, Турция, Чорлу, кв. Йешилтепе, Юлиян Симеонов Петков, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700137, Турция, Чорлу, кв. Йешилтепе, Али Алиев, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700134, Турция, Черкезкьой, Давид Рашков Рашков, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700134, Турция, Черкезкьой, Елка Дончева Сурчева, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.10.2011 в 15:26 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол