Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1330-НС
София, 12.10.2014

ОТНОСНО: жалба от Иван Цанов Иванов, упълномощен представител на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО, срещу решение № 203-НС от 06.10.2014 г. на РИК в Единадесети изборен район – Ловешки

Получена е жалба с вх. № НС-10-113 от 09.10.2014 г. от Иван Цанов Иванов, упълномощен представител на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО, срещу решение № 203-НС от 06.10.2014 г. на РИК в Единадесети изборен район - Ловешки. В жалбата се прави оплакване, че неправилно и незаконосъобразно в нарушение на разпоредбата на чл. 283 от ИК районната избирателна комисия е преценила, че не са налице нарушения на Изборния кодекс, тъй като твърденията са останали неизяснени и е отхвърлила жалбата на Иван Цанов Иванов. Иска се преразглеждане на решението на РИК и вземане на решение, с което да се констатира извършени нарушения от СИК при предаване на заверени копия от протоколите с изборните резултати на правоимащите лица. Към жалбата е приложено и пълномощно от представляващия коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО в полза на жалбоподателя. С вх. № НС-10-113 от 09.10.2014 г. е постъпило копие от пълномощно от 09.10.2014 г. от Валери Симеонов в полза на Иван Цанов Иванов.

Жалбата е допустима като подадена в срок.

Към жалбата са приложени копия от протоколи от редица секции от Единадесети изборен район - Ловешки. Част от изпратените копия не са подписани от председател, секретар или нямат положен печат или само са подпечатани. Налични са и копия от чернови от протоколи, подписани и подпечатани по реда на ИК.

От приложените към жалбата копия от протоколи се установява, че част от тях не отговарят на изискванията на чл. 283 от ИК. Районната избирателна комисия - Ловеч, при разглеждане на жалбата не е извършила проверка за причините за издаване на копия от протоколи в нарушение на разпоредбата на чл. 283 от ИК.

От проверката в ЦИК се установи, че част от печатите, полагани върху копията от протоколите, не личи да са наранявани, което представлява нарушение на чл. 230, ал. 4 от ИК.

Предвид изложеното жалбата следва да бъде уважена. Атакуваното решение следва да бъде отменено и преписката върната на РИК в Единадесети изборен район - Ловешки, за установяване на причините за издаване на копия от протоколи в нарушение на реда, предвиден в ИК, причините за ненараняване на печатите на СИК и приемане на предвидените в същия мерки за въздействие спрямо отговорните лица.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 20 и във връзка с чл. 283 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 203-НС от 06.10.2014 г. на РИК в Единадесети изборен район - Ловешки.

ВРЪЩА преписката на РИК в Единадесети изборен район - Ловешки, за произнасяне съгласно указанията в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 12.10.2014 в 19:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол