Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1337-НС
София, 17.10.2014

ОТНОСНО: жалба от Петър Стоянов Николаев – кандидат за народен представител от листата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ в Шестнадесети изборен район – Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № НС-11-56/13.10.2014 г. от Петър Стоянов Николаев - кандидат за народен представител от листата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" в Шестнадесети изборен район - Пловдив. В жалбата се прави оплакване, че СИК № 162201080 е допуснала груби нарушения при броенето на гласовете и попълването на протокола с изборните резултати, като не е попълнила броя на намерените в избирателната кутия бюлетини, както и разпределението на гласовете по кандидатски листи и преброяването на преференциите. Счита, че некоректно са ненесени броят на недействителните гласове за ПП „ДПС". Тези нарушения пораждали в него съмнения за коректното броене на гласовете и моли да бъде постановено ново преброяване на гласовете в СИК № 162201080. Прилага протокола на цитираната секция.

В жалбата не се сочат конкретни нарушения в цитираната секция. В намиращия се на сайта на ЦИК сканиран протокол на СИК № 162201080, няма отразени „особени мнения" от представителите на коалицията.

С така формулирани искания жалбата е недопустима. Районните и Централната избирателна комисия не разполагат с правомощия да извършват повторно преброяване на бюлетините, с изключение на случаите изрично изброени в чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс, какъвто не е настоящият.

Единствената правна възможност за контрол върху изборните резултати е уредена в част втора, глава петнадесета, раздел ХІІ, чл. 304 - 306 от ИК - подаване жалба пред Конституционния съд на Република България.

С оглед на изложеното жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 287, ал. 3 и чл. 304 - 306 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Петър Стоянов Николаев - кандидат за народен представител от листата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" в Шестнадесети изборен район - Пловдив, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 17.10.2014 в 21:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол