Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 134-ЕП
София, 09.04.2014

ОТНОСНО: проверка на кандидати – граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36 във връзка с чл. 351, ал. 2, чл. 364, ал. 1, чл. 365, ал. 4 и 5 и § 1., т. 3, буква „б" от ДР от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Централната избирателна комисия изпраща искане до Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието да извършат проверка на предложените за регистрация кандидати в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, която да установи за всеки кандидат -  гражданин на държава - членка на Европейския съюз дали отговаря на следните условия:

- да е навършил 21 години към 25 май 2014 г. включително;

- да не е поставен под запрещение;

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода;

- да има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България и да е живял най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз;

- да не е лишен от правото да бъде избиран в държава-членка, на която е гражданин.

2. Централната избирателна комисия (ЦИК) предоставя за проверка в срок не по-късно от 22 април 2014 г. на Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието списък на кандидатите - граждани на държава - членка на Европейския съюз, незабавно след постъпване на предложението.

3. Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието извършват проверката по т. 1 в разумен срок, но не по-късно от 23 април 2014 г. и уведомяват незабавно ЦИК за резултатите от нея.

4. Централната избирателна комисия изпраща извлечение от регистъра за кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България с регистрирани граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които не са български граждани, на компетентните органи на съответната държава - членка на Европейския съюз за извършване на проверка дали имат избирателни права в държавата-членка по произход, както и дали не са лишени от право да избират и да бъдат избирани с влязло в сила решение на съответния орган.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.04.2014 в 09:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол