Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1344-МИ/ПВР/ЕП
София, 20.10.2014

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане от Общинска избирателна комисия - Попово, с вх. № МИ-15-236 от 16.10.2014 г. на ЦИК , за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Искането е във връзка с преместването на изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г. и прибирането им в помещението, в което се съхраняват книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и частичния избор за кмет на кметство Гагово, община Попово на 12 и 19 октомври 2014 г. Преместването на изборните книжа и материали е и поради необходимост от извършване на ремонтни дейности, засягащи помещението, където се съхраняват.

Общинската избирателна комисия - Попово, прави искане и за отваряне на помещението, в което се съхраняват книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и частичния избор за кмет на кметство Гагово, община Попово на 12 и 19 октомври 2014 г.  с цел прибирането в него на книжата и материалите от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г., т. 17 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, стая № 407А в сградата на община Попово, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с преместването им за съхранение в помещението, в което се съхраняват книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и частичния избор за кмет на кметство Гагово, община Попово на 12 и 19 октомври 2014 г. 

Достъпът до помещението в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. да се осъществи по реда на т. 13 и 14 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на ОИК от различни партии и коалиции, определени с решение на комисията, и в присъствието на определени със заповед № З-14-782 от 25 септември 2014 г. на кмета на общината длъжностни лица от общинската администрация.

Преместването на изборните книжа и материали да се извърши под контрола на определените с решението на ОИК членове, както и на определените със заповедта на кмета длъжностни лица.

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, стая №507 в сградата на община Попово в което се съхраняват книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и частичния избор за кмет на кметство Гагово, община Попово на 12 и 19 октомври 2014 г. с цел прибиране на книжата и материалите от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. Достъпът до помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и от частичния избор за кмет на кметство Гагово, община Попово на 12 и 19 октомври 2014 г. да се осъществи съгласно т. 17 и 18 от Решение № 314- ЕП от 8 май 2014 г.

След отваряне на помещението и прибирането в него на изборните книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г., последното се запечатва с хартиени ленти, подписани от членовете от комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, определена със заповед на кмета на общината. Помещението се запечатва и с хартиена лента, подпечатана с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от отменения Изборен кодекс и от определените членове на общинската избирателна комисия.

За отваряне на помещенията и прибирането на книжата и материалите в тях се съставят протоколи съобразно изискванията на т.14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК и т.18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.10.2014 в 10:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол