Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1350-ПВР/МИ
София, 26.10.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Никопол, област Плевен, назначена с Решение № 187-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-778/24.10.2011 г. от Майдън Ахмедов Сакаджиев - председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в община Никопол, за промени в ОИК - Никопол, област Плевен. Предлага се на мястото на члена на комисията Бюлент Тунаев Дандинов да бъде назначена Биляй Хасан Каймак. Към предложението са приложени: заявление от Бюлент Тунаев Дандинов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Биляй Хасан Каймак. Постъпило е и заявление от Габриела Огнянова Иванова за освобождаването й като член на ОИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Никопол, област Плевен, Бюлент Тунаев Дандинов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Никопол, област Плевен, Биляй Хасан Каймак, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Никопол, област Плевен, Габриела Огнянова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 27.10.2011 в 02:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол