Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1354-ПВР/МИ
София, 26.10.2011

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведения първи тур на изборите, произведени на 23 октомври 2011 г.

Постъпили са заявления с вх. № 2299/26.10.2011 г. на ЦИК от председателя и секретаря на ОИК - Исперих, вх. № 2298/26.10.2011 г. на ОИК - Чирпан, вх. № 2297/26.10.2011 г. на ОИК - Нови пазар, вх. № 2327/26.10.2011 г. на ОИК - Баните, вх. № 2328/26.10.2011 г. на ОИК - Крумовград, на ОИК - Дългопол; вх. № 2334/26.10.2011 г. на ОИК - Мездра, и вх. № 2338/26.10.2011 г. на ОИК - Враца, вх. № 2353 от 26.10.2011 г. на ОИК - Видин, с искане да им бъде разрешено разпечатването на помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведен първи тур на изборите на 23 октомври 2011 г., поради погрешното поставяне на избирателните списъци за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на секционните избирателни комисии, които са необходими за предаването им относно проверката им в ТЗ „ГРАО".
Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и помещението, в което същите се съхраняват, се извършва по решение на ЦИК в случаите, когато се налага същото да бъде отворено.
Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаните помещения, в като се съхраняват изборни книжа и материали от произведения първи тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. на ОИК - Исперих, област Разград, ОИК - Чирпан, област Стара Загора, ОИК - Нови пазар, област Шумен, ОИК - Баните, област Смолян, ОИК - Крумовград, област Кърджали, ОИК - Дългопол, област Варна, ОИК - Мездра, област Враца, ОИК - Видин, област Видин и ОИК - Враца, област Враца, като същевременно разрешава на ОИК - Враца, преместването на запечатаните чували с изборни книжа и материали от помещение, намиращо се под градската концертна зала, в архивно помещение в приземния етаж на сградата на община Враца.
Достъпът се осъществява в присъствието на поне трима членове на съответните общински избирателни комисии, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинските избирателни комисии, и в присъствието на определено със заповед на кмета на съответната община (временно изпълняващия длъжността кмет) служебно лице от общинската администрация. След отваряне на помещенията същите задължително да се запечатват с хартиена лента и се подпечатат с восъчния печат на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК от членове на общинските избирателни комисии.
За отварянето на помещенията да се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 27.10.2011 в 03:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол