Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1358-ПВР/МИ
София, 26.10.2011

ОТНОСНО: гласуване с удостоверения за гласуване в определено място и с удостоверения за гласуване на друго място при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 30 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 49, ал. 2, § 5, т. 1, от ДР и чл. 206 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. За произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката не се издават нови удостоверения за гласуване на друго място и нови удостоверения за гласуване в определено място.
2. Избиратели, които са се снабдили с удостоверение за гласуване на друго място или с удостоверение за гласуване в определено място, и не са ги използвали при гласуването на 23 октомври 2011 г., могат да гласуват с тези удостоверения при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката.
3. Избиратели, които на 23 октомври 2011 г. са гласували с удостоверение за гласуване на друго място могат да гласуват на 30 октомври 2011 г. в същата избирателна секция или по постоянния си адрес, при условие, че се снабдят с оригинал на използваното от тях удостоверение от ОИК, на територията на която се намира секцията, в която са гласували.
4. Избиратели, които на 23 октомври 2011 г. са гласували с удостоверение за гласуване в определено място, могат да гласуват на 30 октомври 2011 г. в избрана от тях избирателна секция или по постоянния си адрес, при условие че се снабдят с оригинал на използваното от тях удостоверение от ОИК, на територията на която се намира секцията, в която са гласували на 23 октомври 2011 г.
5. За снабдяване с удостоверенията по т. 3 или 4 избирателите се явяват лично в съответната ОИК, която сверява данните от документа за самоличност на избирателя и съхраняването при нея удостоверение. След извършване на проверката по предходното изречение ОИК прави копие от исканото удостоверение, което се подписва от председателя и секретаря на комисията, заверява се с текст „Вярно с оригинала" и се подпечатва с печата на ОИК. Оригиналът на удостоверението се предава на избирателя, а завереното копие се прилага от ОИК към съответния избирателен списък.
6. Удостоверенията се получават до 12,00 ч. на 29 октомври 2011 г.
7. Методическите указания и решенията на ЦИК за ИПВР, отнасящи се за организацията на гласуването на 23 октомври 2011 г., се прилагат и при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 30 октомври 2011 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 27.10.2011 в 03:10 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол