Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1362-ПВР/МИ
София, 27.10.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Драгоман, Софийска област, назначена с Решение № 277-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-783/25.10.2011 г. от Зорка Димитрова - председател на ОбС на БСП - Драгоман, за промени в ОИК - Драгоман, Софийска област. Предлага се на мястото на члена на комисията Боянка Георгиева Пайталова да бъде назначена Гергина Павлова Лекова. Към предложението са приложени: молба от Боянка Георгиева Пайталова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Гергина Павлова Лекова; пълномощно на името на Зорка Славчева Димитрова, Роза Костадинова Станева, Зорница Трифонова Василева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Драгоман, Софийска област, Боянка Георгиева Пайталова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Драгоман, Софийска област, Гергина Павлова Лекова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.10.2011 в 19:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол