Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1390-ПВР/МИ
София, 28.10.2011

ОТНОСНО: констатация на Съвета за електронни медии за излъчена в програмата на Нова телевизия „Класация на нацията”

Постъпило е писмо с вх. № 2374 от 27.10.2011 г. на ЦИК от  Съвета за електронни медии, с което са представени данни за някои резултати от наблюдението върху програмите на доставчици на медийни услуги в изпълнение на правомощията на Съвета за електронни медии за надзор относно отразяването на изборите на държавни органи и органи на местно самоуправление, осъществено на 23 октомври 2011 г. Писмото съдържа констатации за няколко медии, една от които  е Нова телевизия.

В програмата на Нова телевизия на доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп" АД е излъчено предаването „Класацията на нацията". Излъчената класация представя по своеобразен начин (чрез използване на разнообразни форми на внушение и асоциации за определени партии и коалиции - музикални изпълнения със студиен коментар) резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите в изборния ден 23 октомври 2011 г. преди обявяването на края му.

Така представените междинни резултати (на практика съотношение между отделните кандидати) биха могли да повлияят върху нагласата на избирателите. В този смисъл е писмото на СЕМ за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от радио- и телевизионните оператори, определен в Изборния кодекс, както и в Решение № 656-ПВР/МИ от 2 септември 2011 г. на Централната избирателна комисия, а именно забраната, съдържаща се в т. 36 на решението.

След запознаване с материала, изпратен от СЕМ в DVD формат със запис на излъчения материал, Централната избирателна комисия приема за установено следното:

В противоречие на забраната, съдържаща се в разпоредбата на чл. 134, ал. 5, предл. последно и чл. 136 от ИК, независимо че не е обявено като социологическо проучване, а като „Класация на нацията" и на пръв поглед нямаща пряко връзка с изборния процес, въпросната класация фактически попада в хипотезата на горепосочените разпоредби от Изборния кодекс. Обстоятелствата, с които се прави тази класация и които са от значение за Централната избирателна комисия, са: излъчването й в изборния ден, названията на съответния продукт (филм, песен или мелодия), които съдържат всеки един поотделно алюзия за политическата сила или за кандидат от изборите (включая и национално равнище). Подреждането на тези продукти в списъка на съответна „класация" в определени моменти съвпада с подреждането на съответните кандидати, за които е предназначена алюзията, съдържаща се в названията на съответния продукт в бюлетината за националния избор. Получават се множество асоциативни връзки между т.нар. „класация" и изборите. Всяка една от тези елементи на т.нар. „класация" пряко създава фактически яснота за кого и как се отнася този тип социологическо проучване. Доколкото съществуват изброените по-горе връзки с изборния ден, названията на съответните продукти (филм, песен или други), алюзия с различни кандидати, включително и изпуснати преки реплики за съответния кандидат и множеството повторения, за да се създаде цялостна форма на алюзията, това представлява фактически система.

Централната избирателна комисия се съгласява с констатациите, направени до момента, от Службата за демократични институции и човешки права (СДИЧП) към ОССЕ и разположената Ограничена мисия за наблюдение на изборите (ОМНИ) за президентските и местните избори в Република България, че собствеността на големите медии и липсата на прозрачност относно въпросната собственост намаляват възможността на плурализма. Според някои събеседници на ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП политическите и бизнес връзки на собственици или редактори допринасят за автоцензура и по-малко разследваща журналистика. Изборният кодекс не предвижда неплатено ефирно време в обществените медии (каквато е Нова телевизия), „което подкопава отговорността на обществената медия да осигури честно балансирано и цялостно отразяване на изборите в програмното си време" (из междинния доклад на ОССЕ/СДИЧП. Резултатите от мониторинга на медиите на ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП показват, че повечето кандидати и представители на партии се оплакват от неравностойното поле за изява, което се създава, от една страна, че собствениците на медиите (каквато е и Нова телевизия) имат определени политически пристрастия и тенденциозно обсъждат различните кандидати според различни свои обвързаности (заради неяснотата на собствеността), което дава доминиращо институционално отразяване на различните кандидати.

В този смисъл е и въпросната „Класация на нацията", в която гласуващите за съответната мелодия или песен фактически заплащат услугата за изпращане на SMS за съответната „класация на нацията" или се ползват по договор с класациите на определени социологически агенции.

Централната избирателна комисия преценява, че всичко гореизложено като аргументация към т.нар. „Класация на нацията", излъчена в изборния ден на 23 октомври 2011 г. и представляваща скрито социологическо проучване, заобикаля забраната за публикуване на социологически проучвания в изборния ден. В определени случаи тя може да представлява застрашаване на установения ред, както и спокойното провеждане на изборите.

С оглед на гореизложеното и в отговор на множеството жалби, запитвания, сигнали и коментари във връзка с „Класация на нацията" като вид скрито социологическо проучване и на основание чл. 133, ал. 5, чл. 136, както и на основание чл. 299 във връзка чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема за установено, че в програма  на Нова телевизия на доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп" АД, е извършено нарушение на чл. 133, ал. 5 във връзка с чл. 136 във връзка с чл. 299 от ИК.

ВЪЗЛАГА на председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за установяване на административно нарушение, установено с настоящото решение, на основание чл. 299 от ИК против „Нова Броудкастинг Груп" АД, представлявано от Карл Бо Андерс Нилсон, БУЛСТАТ 832093629.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.10.2011 в 19:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол